O wsparciu w zakresie finansowania profesjonalnych usług dla firm

O wsparciu w zakresie finansowania profesjonalnych usług dla firm

3 listopada 2016r. w Hotelu Ibis w Kielcach odbyło się spotkanie, którego celem było  omówienie istotnych kwestii związanych ze wsparciem w zakresie finansowania profesjonalnych usług dla firm z województwa świętokrzyskiego i podkarpackiego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Spotkaniu przewodniczył zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Tomasz Janusz. W wydarzeniu uczestniczyli również: Przemysław Janiszewski, zastępca dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przedstawiciele Oddziału ds. Innowacji i Transferu Wiedzy Departamentu Polityki Regionalnej oraz Oddziału Oceny Merytoryczno-Technicznej Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz przedstawiciele Banku Światowego na czele z Grzegorzem Wolszczakiem oraz Piotrem Stronkowskim jak również reprezentanci Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Podczas spotkania, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz Podkarpackiego zaprezentowali obecne propozycje modelu wsparcia w zakresie finansowania profesjonalnych usług dla przedsiębiorców. Reprezentanci Banku Światowego przedstawili natomiast wyniki wywiadów z przedsiębiorcami z powiatów sandomierskiego i staszowskiego, w ramach inicjatywy Lagging Regions, dotyczące m.in. zapotrzebowania firm na usługi oraz przedstawili założenia dobrze działającego modelu wspomagającego finansowanie profesjonalnych usług skierowanych dla przedsiębiorców.