Pieniądze z RPO w pełni wykorzystane

Pieniądze z RPO w pełni wykorzystane

Województwo Świętokrzyskie kończy realizację Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z kwotą blisko 770 mln euro (769 528 014 mln Euro), w przeliczeniu na złotówki to 3 mld 167 mln złotych. Kwota ta jest wyższa od pierwotnie zatwierdzonej przez Komisję Europejską w grudniu 2007 roku –  o 43,7mln euro. – Pieniądze przeznaczone dla Świętokrzyskiego zostały w pełni wykorzystane. Nie oddamy ani jednego unijnego euro. Program zostanie ostatecznie rozliczony do końca marca – powiedział Marszałek Adam Jarubas podczas konferencji prasowej podsumowującej realizację RPO 2007-13. W spotkaniu ze świętokrzyskimi dziennikarzami uczestniczyli także: Marek Szczepanik członek Zarządu Województwa, Irena Sochacka dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

 

W ramach programu przeprowadzono 46 konkursów, na które wpłynęło 2856 wniosków aplikacyjnch, z których 2027 zostało pozytywnie ocenionych.
– Kwota, jaką dysponowaliśmy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŚ to 770 mln euro, czyli ponad 3 mld 167 mln zł. W tym rezerwa – 43,7 mln euro, czyli środki dodatkowe, które uzyskaliśmy jako premię za tempo i jakość wdrażania programu – wymienia Adam Jarubas. Beneficjentami RPO byli mikro-, mali i średni przedsiębiorcy inwestujący na terenie województwa świętokrzyskiego, instytucje otoczenia biznesu, samorządy i związki samorządów, jednostki administracji rządowej w województwie, instytucje sfery badań i rozwoju oraz uczelnie wyższe, zakłady opieki zdrowotnej i uzdrowiska (zarówno publiczne jak i prywatne), kościoły i związki wyznaniowe, instytucje kultury, organizacje turystyczne, organizacje pozarządowe.
– Należy zauważyć, że 7 proc. wartości RPO to infrastruktura społeczna, zwłaszcza zdrowotna. Był to jeden z najwyższych parametrów spośród wszystkich województw.  Uznaliśmy, że warto zawalczyć o ten obszar, bo to w nim odczuwaliśmy duży deficyt – zauważa marszałek. Dodaje, że miniony okres unijnego programowania dał ogromne szanse rozwojowe naszemu regionowi. – W momencie, kiedy wstępowaliśmy do UE mieliśmy jeden z najniższych wskaźników PKB – 38 proc. średniego unijnego PKB na mieszkańca. Dziś jest to już prawie 50 proc. Obok województwa podlaskiego jesteśmy liderami w Polsce Wschodniej – mówi marszałek.
 
Marek Szczepanik, członek Zarządu Województwa, podkreśla, że dzięki pieniądzom z Unii wzrósł standard świadczonych usług medycznych. Wartość wszystkich inwestycji, które zostały zrealizowane w szpitalach, przychodniach oraz uzdrowiskach wynosi prawie 560 mln zł. Tu warto wymienić 9 projektów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii o całkowitej wartości ponad 80 mln zł. Najważniejszym projektem była budowa nowej Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku za blisko 30 mln zł.
Wojewódzki Szpital Zespolony otrzymał dofinansowanie w kwocie ponad 57 mln zł. Jedna z największych inwestycji to budowa Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii im. Władysława Buszkowskiego. Ponadto rozbudowano Świętokrzyskie Centrum Kardiologii, czy oddział Neurochirurgii. 30,5 mln zł to wartość 3 projektów zrealizowanych w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy.


 
Poprzedni okres programowania to także duże pieniądze dla świętokrzyskich uczelni i instytutów badawczych, które łącznie zrealizowały 33 projekty o całkowitej wartości ponad 140 mln zł. Politechnika Świętokrzyska wyposażyła w sprzęt i zmodernizowała swoje laboratoria, a Uniwersytet Jana Kochanowskiego zmodernizował Instytut Sztuk Pięknych, wybudował Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu oraz Centrum Edukacji Artystycznej.. Bardzo ważne były inwestycje mające na celu stworzenie zaplecza naukowo-badawczego dla uruchomienia kierunku lekarskiego. Ponad 11 mln zł kosztowała budowa Centrum Rehabilitacji i Sportu.
 
Wartość wszystkich inwestycji zrealizowanych przez mśp przy zaangażowaniu pieniędzy z RPO  to prawie 1 mld 400 mln zł  i 3 tys. 900 nowych miejsc pracy.
 
Ponadto RPO to 75 km wybudowanych dróg lokalnych, 575 km przebudowanych dróg regionalnych i lokalnych, 898 km nowej sieci kanalizacyjnej i 780 km sieci wodociągowej, 10 nowych oczyszczalni ścieków, 500 km szlaków turystycznych i 263 ha powierzchni zrewitalizowanych obszarów.
 
– Mamy świadomość tego, że fundusze europejskie poprawiają jakość życia w regionie, ale to nie daje pewnej gwarancji do tego, by ludzie chcieli z naszym regionem wiązać przyszłość. Tworzenie warunków do rozwoju wymaga połączenia sił wielu instytucji, w tym uczelni wyższych, lokalnych samorządów, przedsiębiorców. RPO został dobrze wykorzystany, ale za mało mamy wspomnianej współpracy i nad tym będziemy pracować w najbliższych latach – podsumował marszałek.

www.wrota-swietokrzyskie.pl