Spotkanie Z Samorządowcami Wójtami Burmistrzami I Prezydentami (14)

O funduszach unijnych na spotkaniu z samorządowcami

Finansowane ze środków unijnych miękkie i twarde projekty, z których będą mogli w bieżącym roku skorzystać przedsiębiorcy, mieszkańcy i stowarzyszenia z województwa świętokrzyskiego, były tematem spotkania Zarządu Województwa z samorządowcami z powiatów: ostrowieckiego, starachowickiego i skarżyskiego. – Do dyspozycji mamy ponad 330 milionów złotych. Chcemy skutecznie rozdysponować te środki, wspomagając firmy, poprawiając infrastrukturę i podnosząc poziom kwalifikacji obywateli – zaznaczył Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.

Jak podkreślił marszałek, dostępne w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 pieniądze nie są dedykowane wprost jednostkom samorządu terytorialnego, ale za ich pośrednictwem, wiedza o konkursach przygotowanych w ramach obu programów może dotrzeć do szerszego grona odbiorców.
– Zgodnie z przyjętą przez Zarząd zasadą, na początku każdego roku, będziemy organizować spotkania w celu zaprezentowania możliwości wykorzystania funduszy europejskich. Szczegóły zaplanowanych w bieżącym roku konkursów przedstawią Irena Sochacka, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Aleksandra Marcinkowska, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. Zachęcam gorąco do współpracy i zgłaszania uwag, sugestii na temat potrzeb lokalnych samorządów. Te informacje będą bardzo przydatne Samorządowi Województwa przy wytyczaniu kierunków kolejnej unijnej perspektywy finansowej – mówiła wicemarszałek Renata Janik.

W 2019 roku w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do rozdysponowania jest kwota 130 milionów złotych. – Planujemy ogłoszenie trzech konkursów skierowanych do sektora MSP, w tym jednego o uproszczonej procedurze, na które przeznaczymy około 100 milionów złotych. Pozostałe pieniądze przeznaczone są na trzy konkursy z zakresu infrastruktury zdrowotnej i społecznej oraz na tworzenie farm fotowoltaicznych pod kątem oświetlenia ulicznego. Z tego ostatniego działania mogą skorzystać zarządzane przez państwa urzędy – wyjaśniła dyrektor Irena Sochacka.

O przedsięwzięciach, na realizację których można otrzymać dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego opowiedziała dyrektor Aleksandra Marcinkowska. – Samorządy, podległe im jednostki, szkoły , czy organizacje pozarządowe mogą skorzystać ze środków EFS przygotowując projekty związane z tworzeniem żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli, świetlic środowiskowych, doposażeniem szkół w sprzęt komputerowy, organizacją kursów i szkoleń rozwijających kompetencje zawodowe, językowe, komputerowe. Oferujemy również działanie ukierunkowane na pomoc seniorom. W 2019 roku na szeroko pojęte cele społeczne mamy w ramach EFS 206 milionów złotych – tłumaczyła dyrektor.

Kolejne spotkanie dotyczące tej tematyki dla włodarzy miast i gmin z powiatów opatowskiego i sandomierskiego odbędzie się w piątek, 18 stycznia.

Lokalizacja