Prawo Jazdy

Bezpłatne kursy w ramach świętokrzyskiego RPO

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 realizowane są projekty pn. „Kierowca zawodowy – nowe kwalifikacje do zdobycia” oraz „Zawodowi kierowcy dla regionu świętokrzyskiego”. Mogą z nich bezpłatnie skorzystać mieszkańcy regionu, chcący podnieść lub uzupełnić kwalifikacje poprzez zdobycie prawa jazdy kat C, CE wraz z kursem Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej (przewóz rzeczy) oraz kat. D wraz z kursem Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej (przewóz osób). Rekrutacja do projektów prowadzona będzie do 23 stycznia.

O przyjęcie do grup szkoleniowych mogą ubiegać się dorośli mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. Pierwszeństwo zgłoszenia mają osoby posiadające wykształcenie co najwyżej gimnazjalne, po 50. roku życia, niepełnosprawne oraz kobiety (w przypadku otrzymania identycznej ilości punktów na poziomie rekrutacji).
Do każdej z grup zakwalifikowanych zostanie minimum 15 osób, które wezmą udział w kursach na prawo jazdy kat. C i D. Szkolenia kończą się egzaminami państwowymi na prawo jazdy oraz świadectwo kwalifikacji.

Projekty realizuje Szkoła Jazdy TOM Tomasz Molendowski.

Szczegółowy regulamin oraz niezbędne w procesie naboru dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.sjtom-ck.pl.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe można składać w biurze projektu, mieszczącym się w Kielcach przy ul. Żelaznej 47/51A/15 w godz. 12.00-16.00.

Lokalizacja