Powstańcy

Hej strzelcy wraz, nad nami orzeł biały…

22 stycznia 1863 roku Tymczasowy Rząd Narodowy wystosował manifest, który nawoływał wszystkich Polaków do podjęcia walki zbrojnej z Imperium Rosyjskim. Choć powstanie styczniowe nie zakończyło się wyzwoleniem ziem polskich, to było największym zrywem patriotycznym, który zostawił niezatarty ślad w pamięci kilku pokoleń. W kilku miejscowościach województwa świętokrzyskiego odbędą się centralne obchody 156. rocznicy wybuchu powstania styczniowego, którego częścią będzie XXVI Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych Suchedniów – Bodzentyn. Uroczystości rozpoczną się 18 stycznia w Szydłowcu. Spotkanie poświęcone rocznicy powstania styczniowego zaplanowano także na Karczówce. W wydarzeniach uczestniczyć będą marszałek Andrzej Bętkowski i Mariusz Gosek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Centralne obchody zainauguruje o godzinie 15 złożenie kwiatów przed tablicą upamiętniającą 150. rocznicę wybuchu powstania styczniowego na szydłowieckim Rynku Wielkim. Uczestnicy uroczystości przejdą następnie do kościoła św. Zygmunta, gdzie odprawiona zostanie msza święta w intencji powstańców 1863 r. i ojczyzny z towarzyszeniem Miejskiej Orkiestry Dętej z Szydłowca. Po jej zakończeniu zebrani udadzą się przed tablicę ks. Adama Malanowicza oraz na groby powstańców na cmentarzu parafialnym. Na godzinę 17 zaplanowano na zamku w Szydłowcu patriotyczną ceremonię.

W sobotę, 19 stycznia, piechurzy na początek pomodlą się w intencji powstańców w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Suchedniowie, a następnie ulicą Bodzentyńską wyjdą na trasę jubileuszowego XXVI Marszu Szlakiem Powstańców 1863 r. Krótką przerwę w pochodzie zaplanowano w świetlicy środowiskowej w Michniowie. Kolejną odwiedzaną miejscowością będzie Wzdół Rządowy, gdzie w Zespole Szkół im. Oddziału Armii Krajowej „Wybranieccy” uczestnicy zobaczą jasełka. Po powrocie na szlak do grupy dołączy “Oddział Powstańczy” Stowarzyszenia “Siekierno – Nasza Ojczyzna”, z którym kolumna dotrze do Bodzentyna. Tam, wraz z miejscowymi pocztami sztandarowymi, uczniami, gośćmi, przedefilują na Rynek Górny. O godzinie 15.30 salwa honorowa i apel poległych w wykonaniu Oddziału Rekonstrukcji Historycznej Pułk Żuawów Śmierci rozpoczną rocznicowe uroczystości. Kolejnym punktem będzie złożenie kwiatów przed tablicami 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego oraz upamiętniającej pobyt marszałka Józefa Piłsudskiego. Na zakończenie zebrani zostaną ugoszczeni powstańczą grochówką.

Tego samego dnia o godzinie 12 w Kierzu Niedźwiedzim odbędą się uroczystości rocznicowe przy mogile powstańczej z 1863 roku.

Ostatni dzień uroczystości poświęconych powstaniu styczniowemu przypadnie w Wąchocku. Po zwiedzeniu Muzeum Pamięci Walki o Niepodległość Narodu w Opactwie Cystersów, piechurzy udadzą się do dworku przy ul. Langiewicza i przed pomnik Mariana Langiewicza, gdzie o godzinie 11.15 odbędą się uroczystości państwowe. Ich zwieńczeniem będzie zwiedzanie wystawy ph. “100-lecie nieoczywiste”.

W niedzielę, 20 stycznia, rocznicowe spotkanie na Karczówce organizują: Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego, księża Pallotyni z Karczówki, Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego w Kielcach oraz Stowarzyszenie Ochrony Tradycji Genius Loci „Karczówka”. W organizację przedsięwzięcia aktywnie zaangażowały się również Spółka Leśna Wspólnoty Gruntowej „Białogon” i Wspólnota Leśno-Gruntowa byłej wsi Czarnów, a także Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 4. Pułku Piechoty Legionów oraz Związek Strzelecki Kielce im. Józefa Piłsudskiego.

Obchody zapoczątkuje tradycyjny marsz pamięci trasą, którą w styczniu 1863 roku szli ochotnicy z Białogonu na miejsce zbiórki powstańców na Karczówce. Wymarsz zaplanowano na godzinę 9 z dwóch miejsc: sprzed bramy Kieleckiej Fabryki Pomp w Białogonie oraz z Czarnowa, ze skrzyżowania ulic Piekoszowskiej i Białogońskiej. Następnie grupy spotkają się przy krzyżu na górze Brusznia, skąd podążą na Karczówkę do kościoła św. Karola Boromeusza. Punktem kulminacyjnym będzie msza święta odprawiona w samo południe w kościele p.w. św. Karola Boromeusza na Karczówce, po zakończeniu której przy pomniku powstańców odbędzie się apel pamięci.

 1295054120
Rocznicowe uroczystości odbywać się będą również na kieleckiej Karczówce

Lokalizacja