Logo Budżet Obywatelski

Rusza piąta edycja Budżetu Obywatelskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Od 18 stycznia do 8 lutego ostrowczanie będą mogli składać propozycje zadań do realizacji zadań w ramach kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. O terminach, zasadach oraz miejscach punktów konsultacyjnych poinformował podczas konferencji prasowej prezydent miasta Jarosław Górczyński.

– Od kilku lat ostrowczanie mają możliwość wyboru inwestycji lub działań, które są realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego. Przez minione lata na ten cel przeznaczyliśmy z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski ponad 1 milion złotych, zmodernizowaliśmy lub wybudowaliśmy place zabaw, powstały centra rekreacji czy siłownie zewnętrzne, zorganizowaliśmy zajęcia taneczne, wystawy, koncerty. Każdy z nas, niewielkim nakładem pracy, może dołożyć przysłowiową cegiełkę do zmiany wizerunku miasta i zwiększenia atrakcyjności otoczenia, w którym mieszka. Udział w poprzednich głosowaniach ponad 10 tys. ostrowczan pokazuje rosnącą świadomość tego, że mamy wpływ na to, co się dzieje w Ostrowcu Świętokrzyskim – mówił prezydent miasta Jarosław Górczyński. – Od 18 stycznia do 6 kwietnia mieszkańcy mają okazję decydować o kierunkach rozwoju Ostrowca Świętokrzyskiego. Liczymy, że dzięki dobrym pomysłom i ciekawym inicjatywom nasze miasto po raz kolejny wzbogaci się o nową infrastrukturę i niezapomniane wydarzenia artystyczne – dodał prezydent Górczyński.

Prezydent Jarosław Górczyński Podczas konferencji Prasowej
Prezydent Jarosław Górczyński podczas konferencji prasowej

 

Aby przygotowany projekt został poddany pod głosowanie, wystarczy do 8 lutego złożyć podpisany, przez co najmniej 20 osób, formularz zgłoszeniowy opisujący konkretne zadanie i sposób jego wykonania. Propozycje przedsięwzięć mogą dotyczyć inwestycji, remontów oraz innych pomysłów z zakresu kultury, sportu, aktywizacji społecznej, itp. Po zebraniu wszystkich wniosków i ocenie ich kompletności, w dniach od 3 do 6 kwietnia, odbędzie się głosowanie. O wyborze do realizacji danego zadania zdecyduje ilość oddanych głosów.

Na tegoroczną edycję zaplanowano 200 000 zł na zadania inwestycyjne i remontowe oraz 75 000 zł na pozostałe zadania. Należy jednak pamiętać, że jeden projekt może zostać złożony na 75% w.w. kwot (t.j. 150 000 i 56 250 zł).

Przypomnijmy, że w tylko w 2018 roku ze środków budżetu partycypacyjnego zostały zrealizowane następujące zadania: Monitoring przestrzeni publicznej Osiedla Ogrody i Złotej Jesieni, który zyskał 568 głosów, przy ulicy Tetmajera powstał „Plac marzeń”, a dodatkowo została przeprowadzona modernizacja i remont infrastruktury 10 Rodzinnych Ogródków Działkowych. Natomiast w ramach zadań pozostałych sfinansowano kilka wydarzeń organizowanych pod hasłem Integracja mieszkańców oraz cykl wydarzeń popularyzujących kulturę rowerową pod hasłem „W ramach kultury”.

Lokalizacja