Bliżej powstania nowej linii autobusowej na Święty Krzyż

Bliżej powstania nowej linii autobusowej na Święty Krzyż

Możliwości uruchomienia promocyjnego połączenia autobusowego z Kielc na Święty Krzyż dotyczyło dzisiejsze spotkanie marszałka Andrzeja Bętkowskiego oraz członka Zarządu Województwa Mariusza Goska z superiorem klasztoru Misjonarzy Oblatów, ojcem Marianem Puchałą oraz przedstawicielami miast i gmin, przez teren których przebiega trasa do najstarszego polskiego sanktuarium. Zgodnie z przedstawionymi planami linia miałaby bezpłatny charakter i mogłaby funkcjonować do czasu uruchomienia stałego połączenia, czyli linii użyteczności publicznej.

W prowadzonych w urzędzie marszałkowskim rozmowach uczestniczyli także wiceprezydent Kielc Arkadiusz Kubiec i Barbara Damian, zastępca dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach, Sławomir Kopacz, wójt gminy Bieliny oraz Andrzej Gąsior, burmistrz Nowej Słupi. Było to już kolejne ze spotkań, podczas których samorządowcy wspólnie z przedstawicielami Misjonarzy Oblatów próbują wypracować formułę, dzięki której zafunkcjonuje stałe połączenie autobusowe ze stolicy województwa na Święty Krzyż.

Przygotowana propozycja zakłada uruchomienie bezpłatnej, funkcjonującej w soboty i w niedziele linii autobusowej Kielce – Święty Krzyż, z czterema kursami w każdym z weekendowych dni. Połączenie działałoby od kwietnia do września 2020 roku i byłoby finansowanie przez Samorząd Województwa w ramach działań promujących region świętokrzyski i najstarsze polskie sanktuarium na Świętym Krzyżu.

– To rozwiązanie czasowe, pozwalające zarówno mieszkańcom regionu, stolicy województwa, jak też turystom i pielgrzymom na dotarcie do sanktuarium w okresie nasilonego ruchu turystycznego – mówi Mariusz Gosek, członek Zarządu Województwa. – Natomiast od jesieni przyszłego roku, w ramach uruchamianych przez Samorząd Województwa 17 nowych linii użyteczności publicznej, uwzględnione jest także połączenie z Kielc do Ostrowca Świętokrzyskiego, właśnie przez Święty Krzyż i Nową Słupię. W ten sposób mielibyśmy zachowaną ciągłość – po okresie turystycznym wszyscy, którzy chcieliby odwiedzić sanktuarium na Świętym Krzyżu, mogliby skorzystać z nowej linii użyteczności publicznej – podkreśla Mariusz Gosek. – Mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia i nowa linia autobusowa na Święty Krzyż zafunkcjonuje w przyszłym roku, stając się dostępna dla mieszkańców jeszcze przed świętami Wielkiej Nocy – dodaje.

Galeria zdjęć

Lokalizacja