Zakończono rozbudowę oczyszczalni ścieków w Sobkowie

Zakończono rozbudowę oczyszczalni ścieków w Sobkowie

W Sobkowie oddano do użytku rozbudowaną oczyszczalnię ścieków. Inwestycja została dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W uroczystości odbioru oczyszczalni wziął udział członek Zarządu Województwa Marek Jońca.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków została zrealizowana w ramach projektu pn. “Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Sobków”. Został on objęty wparciem finansowym w wyniku konkursu w ramach działania “Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. Wartość całego projektu wyniosła ponad 6 mln zł, wysokość dofinansowania ze środków RPO to blisko 3 800 tys. zł, co stanowi 80 procent wartości wydatków kwalifikowanych. Wykonawcą prac dotyczących rozbudowy i modernizacji obiektu była firma Stalbudom z Warszawy.

Galeria zdjęć