Stypendia dla studentów ze Wschodu

Stypendia dla studentów ze Wschodu

56 studentów dwóch kieleckich uczelni – Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz Politechniki Świętokrzyskiej – otrzyma stypendia Samorządu Województwa w ramach programu pomocy stypendialnej dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu. Taką decyzję podjął podczas dzisiejszego posiedzenia Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Stypendyści pochodzą z Ukrainy, Mołdawii i Białorusi.

Proponowana przez Samorząd Województwa pomoc stypendialna adresowana jest do młodych Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu, w tym repatriantów, m.in. z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy, Uzbekistanu, którzy podjęli jednolite studia stacjonarne lub studia stacjonarne I, II lub III stopnia na świętokrzyskich publicznych i niepublicznych wyższych uczelniach w województwie świętokrzyskim. Udzielana jest na podstawie przyjętego przez Sejmik programu pn. „Zasady udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla Polaków i osób polskiego pochodzenia ze Wschodu”.

W tegorocznym naborze (na rok akademicki 2019/2020) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wpłynęło 59 wniosków o przyznanie stypendium. Po ocenie formalnej i merytorycznej pomoc finansowa w wysokości 250 złotych miesięcznie została przyznana 56 młodym osobom ze Wschodu, posiadającym polskie korzenie. Jest to 42 studentów UJK oraz 14 studentów Politechniki Świętokrzyskiej. Są obywatelami Ukrainy, Mołdawii i Białorusi. Wszyscy posiadają Kartę Polaka.

Ustanowione przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego stypendium jest formą zachęty do podejmowania studiów w Świętokrzyskiem i stanowić ma dodatkową pomoc w sfinansowaniu kosztów edukacji na poziomie wyższym dla najbardziej potrzebujących tego wsparcia młodych Polaków ze Wschodu.