Andrzej Pruś

Briefing przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

W poniedziałek 29 maja br. w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej obradować będzie Sejmik Województwa Świętokrzyskiego. Tematykę LX sesji Sejmiku przybliżył podczas briefingu prasowego przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś.

– Radni pochylą się nad wieloma istotnymi dla rozwoju województwa tematami, w tym kwestiami inwestycyjnymi i budżetowymi, ale w obszarze dyskusji będą również sprawy nie wynikające bezpośrednio z zapisów ustawy o samorządzie województwa – powiedział przewodniczący Andrzej Pruś. – Jedną z ważnych i szczególnych kwestii będzie przyjęcie, na wniosek marszałka województwa, Apelu Sejmiku w sprawie uczczenia 32. rocznicy wizyty papieża Jana Pawła II na Ziemi Świętokrzyskiej, w Masłowie. Warto pamiętać o dorobku polskiego Papieża, o przesłaniach kierowanych do wiernych wówczas w odmiennej rzeczywistości, na początku przemian ustrojowych, które nie dezaktualizują się i można je odczytywać także dziś – powiedział Andrzej Pruś. – Kolejna ważna sprawa to projekt uchwały, dotyczący ogłoszenia roku 2023 na ziemi świętokrzyskiej Rokiem Pamięci Martyrologii Mieszkańców Wsi Polskich. Wiąże się to ze szczególnym miejscem w naszym regionie, z Michniowem. W okrągłą rocznicę pacyfikacji Michniowa chcemy po raz kolejny przypomnieć o udokumentowanych wydarzeniach w 812 polskich wsiach, mających miejsce podczas II wojny światowej, o zbrodniach, ofiarach, którym cześć i pamięć jesteśmy winni wszyscy. Symbolem tej pamięci, w roku 80. rocznicy wydarzeń michniowskich będzie odznaka – świętokrzyski rumianek, polski polny kwiat z biało-czerwonym elementem, nawiązujący do patriotyzmu i męczeństwa mieszkańców polskich wiosek.

Wśród zaplanowanych projektów uchwał, które znajdą się w porządku obrad sesji, przewodniczący Sejmiku zwrócił uwagę m.in. na zapisy dotyczące ustalenia warunków wynagradzania egzaminatorów zatrudnionych w Wojewódzkim Ośrodku Ruch Drogowego w Kielcach, przekazania dla Daleszyc wsparcia finansowego na budowę oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką, a także przekazania dotacji na uruchomienie specjalnych linii autobusowych z Kielc i Chęcin do Podzamcza oraz Tokarni, by ułatwić dojazd mieszkańcom i turystom do Centrum Nauki Leonardo da Vinci oraz Parku Etnograficznego w Tokarni.

Porządek obrad sesji Sejmiku 29 maja 2023 r.

Galeria zdjęć