Razem Tworzymy Ekoświętokrzyskie Spotkanie We Włoszczowie (4)

Razem tworzyMY EKOświętokrzyskie – spotkania we Włoszczowie i powiecie koneckim

W ramach „Kampanii edukacji ekologicznej z zakresu ochrony powietrza, odpadów i przyrody na terenie województwa świętokrzyskiego” organizowanej pod hasłem „Razem tworzyMY EKOświętokrzyskie” we Włoszczowie z mieszkańcami spotkał się wicemarszałek Marek Bogusławski. Podobne spotkanie odbędzie się dziś także w miejscowości Przybyszowy, powiat konecki.

Spotkania organizowane przez Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach mają na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa świętokrzyskiego, aktywizację społeczeństwa do działań na rzecz ochrony środowiska oraz kształtowanie postaw proekologicznych wśród społeczeństwa w obszarach: racjonalnego gospodarowania odpadami i ochrony powierzchni ziemi, ochrony atmosfery, ochrony różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów, ochrony i zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi.

Podczas spotkania Elżbieta Kwiecień – Ząbek zastępca dyrektora Departamentu Środowiska i Gospodarki Odpadami przybliżyła temat ochrony środowiska w polityce Unii Europejskiej. Dyskutowano także o pożądanych postawach proekologicznych o tym jak właściwie postępować z odpadami, jak oszczędzać wodę i dbać o powietrze oraz jak chronić siebie i innych w przypadku alarmu smogowego.

Odbyły się także warsztaty dotyczące prawidłowej segregacji odpadów, tworzenia ekologicznych środków czystości oraz woreczków wielokrotnego użycia na owoce i warzywa zorganizowane przez firmę Ekorum.