Budowa obwodnicy Włoszczowy rozpoczęta

Budowa obwodnicy Włoszczowy rozpoczęta

Rozpoczęła się budowa pierwszego etapu obwodnicy Włoszczowy. W uroczystym wbiciu łopaty i uruchomieniu prac budowlanych wzięli udział marszałek województwa Andrzej Bętkowski, nadzorujący przebieg inwestycji drogowych w Świętokrzyskiem członek Zarządu Województwa Mariusz Gosek oraz przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś. Inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu 14 miesięcy.

Przez Włoszczowę biegną obecnie trzy drogi wojewódzkie o wyjątkowo wysokim natężeniu ruchu kołowego, z których korzystają kierowcy aut pasażerskich i ciężarowych jadący do Kielc, Jędrzejowa, Katowic, Częstochowy.

– Korki w centrum miasta spowalniają transport, liczba samochodów utrudnia życie mieszkańców miasta i jest zagrożeniem dla ich bezpieczeństwa – tłumaczył uczestniczący w uruchomieniu inwestycji marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.  – Obwodnica wyprowadzi z Włoszczowy przejazdy tranzytowe. Przyczyni się to do rozwoju miasta i powiatu, poprawi dostępność do infrastruktury, jaką oferuje Włoszczowa, wpłynie na ruch turystyczny – dodał marszałek.

Rozpoczęta inwestycja ma połączyć drogi nr 742 i 786 poza granicami Włoszczowy. Powstanie 7,5 – kilometrowy odcinek jednojezdniowej drogi o szerokości 7 metrów, biegnący przez tereny łąk i lasów, z dala od centrum miasta. W ramach zadania przebudowany został już dwukilometrowy odcinek ulicy Jędrzejowskiej we Włoszczowie, będącej równocześnie fragmentem trasy wojewódzkiej 742. Jest to wylot z miasta w kierunku południowo-wschodnim. Ulica zyskała nową nawierzchnię, chodniki i oświetlenie, została poszerzona, wybudowano zatoki autobusowe i kanalizację deszczową.

Prace przy pierwszym odcinku obwodnicy obejmą budowę jednojezdniowej drogi o szerokości 7 metrów i standardzie drogi głównej ruchu przyspieszonego, budowę skrzyżowań, chodników, dróg dojazdowych, oświetlenia, ekranów akustycznych, przejść dla zwierząt.

Budowa 1 etapu włoszczowskiej obwodnicy jest współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. – Całkowity koszt inwestycji wraz z wykupami gruntów to 60 mln zł – wyjaśnił Mariusz Gosek, członek Zarządu Województwa. – Roboty budowlane kosztować będą 43 mln zł. Około 33 mln zł na to zadanie to środki unijne, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, około 4 mln zł to pieniądze z budżetu państwa.

Wykonawcą inwestycji jest firma Drog-Bud z Częstochowy. Prace mają się zakończyć w listopadzie 2020 roku.