Nie ma rozwoju gospodarczego bez połączenia nauki i biznesu. Podpisano ważne umowy

Nie ma rozwoju gospodarczego bez połączenia nauki i biznesu. Podpisano ważne umowy

Dwie kieleckie spółki z grupy kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. otrzymają wsparcie naukowe, które wzmocni wdrażanie innowacji w firmach, a tym samym podniesie ich konkurencyjność na rynku. Porozumienie o współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii podpisały Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych oraz Centrum Produkcyjne Pneumatyki PREMA.


– Nie ma dziś rozwoju gospodarczego regionu bez połączenia nauki z biznesem. Zarządowi Województwa ogromnie zależy na wzmacnianiu potencjału świętokrzyskich firm w zakresie innowacyjnych rozwiązań, bo to przełoży się na rozwój województwa i przyczyni się do podniesienia poziomu życia mieszkańców. Jednocześnie zapewni absolwentom kierunków technicznych możliwości rozwoju zawodowego, a to bardzo ważne, by zatrzymywać młodych ludzi w naszym regionie – mówiła wicemarszałek Renata Janik, która zainicjowała rozmowy w sprawie sfinalizowanego dziś porozumienia.

– Ścisła współpraca pomiędzy światem nauki i biznesu zapewni pełne wykorzystanie potencjału kieleckich uczelni. Jednym z najważniejszych celów naszej jednostki jest właśnie ułatwianie przepływu osiągnięć naukowych do świętokrzyskich przedsiębiorstw i wspieranie ich w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań – mówił Paweł Łaski, prezes Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii, którego głównym udziałowcem jest samorząd województwa świętokrzyskiego. Ponadto podpisane dziś umowy stwarzają partnerom możliwości aplikowania o środki zewnętrzne, m. in. z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

– Jesteśmy coraz bardziej obecni w województwie świętokrzyskim, nie tylko ze względu na spółki naszej grupy kapitałowej, ale także plany związane zakupem starachowickiej strefy ekonomicznej czy powierzony nam ostatnio przez premiera nadzór właścicielski na dwiema spółkami CHEMAR. Mimo trudnej sytuacji chcemy zapewnić im warunki dalszego rozwoju – podkreślał Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

W uroczystości podpisania umów uczestniczyli również posłowie ziemi świętokrzyskiej Krzysztof Lipiec i Michał Cieślak.