Budując markę Świętokrzyskiego

Budując markę Świętokrzyskiego

Pod znakiem systematycznych starań o rozwój regionu, troskę o sprawy mieszkańców oraz podkreślania znaczenia samorządu wojewódzkiego minął rok pracy Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Podsumowuje go, mówiąc o planach na jubileuszowy – 2018 rok – przewodniczący Sejmiku, Arkadiusz Bąk.

 

Samorząd województwa wciąż otwiera się na mieszkańców. Sesje Sejmiku są transmitowane na żywo w Internecie, a podczas obrad odbywa się wręczanie stypendiów naukowych czy sportowych czy nominacji dla pracowników socjalnych.

– Zanim zaczęto w Polsce rozmawiać o tym, aby sesje sejmików czy rad powiatów i gmin były transmitowane na żywo w Internecie, my na początku tej kadencji zaczęliśmy to robić. Realizujemy w ten sposób ustawowy obowiązek jawności sesji, ale w sposób, który jest otwarty na mieszkańca, który nie zmusza go do wychodzenia z domu, przyjeżdżania na obrady. Jest to jednocześnie sposób na zwiększenie rozpoznawalności sejmiku województwa, która nadal nie jest tak wysoka, jak byśmy chcieli – mówi Arkadiusz Bąk.

Przed Samorządem Województwa stoją dziś ważne zadania związane z dalszym rozwojem regionu i dobrym wykorzystaniem funduszy z obecnej perspektywy finansowej.

– Nadal potrzebujemy infrastruktury komunikacyjnej i każdy budżet w zdecydowanej większości to wydatki na transport i to nie dlatego, że nie mamy innych pomysłów. Dopóki nie będzie tej infrastruktury, to nie przyciągniemy tu inwestycji i nie zatrzymamy mieszkańców. Powinniśmy również zadbać o wartość rozwojową rynku pracy. Potrzebujemy własnego programu wspierania młodych rodzin by wybierali jako miejsce swojego życia właśnie świętokrzyskie. Bez nich nie przyjdą tu przedsiębiorcy, a wraz z nimi miejsca pracy – zaznacza Arkadiusz Bąk.

Rok 2018 będzie niezwykle symbolicznym, gdyż obchodzone będzie 20-lat istnienia województwa świętokrzyskiego. Samorząd przygotowuje się do tego wydarzenia, chcąc włączyć w obchody również mieszkańców.

– W przyszłym roku, poza oficjalnymi obchodami oraz uchwałami, które będą ten jubileusz wyróżniać, chcemy wyznaczyć dzień, który będzie świętem naszego województwa, Dniem Świętokrzyskiego, obchodzonym we wszystkich powiatach. To również ważne dla podkreślania podmiotowości naszego województwa. Jeszcze 20 lat temu mówienie o mieszkańcach świętokrzyskiego było wirtualne. Marka świętokrzyskiego stała się sukcesem właśnie dzięki utworzeniu województwa. Chcemy by mieszkańcy czuli, że jest to ich święto, dlatego między innymi zaprosimy młodzież do udziału w sejmiku młodzieżowym. To sympatyczna koincydencja, że ten jubileusz będzie obchodzony wspólnie ze 100-leciem Odzyskania Niepodległości i dobra okazja do podkreślenia, że nie ma dziś wolności bez samorządności – mówi przewodniczący Sejmiku.

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego, oprócz wielu projektów uchwał związanymi z kompetencjami samorządu, przyjmował w mijającym roku również apele i stanowiska, wyrażając m.in. wolę mieszkańców czy poszczególnych grup zawodowych. Radni wyrazili dezaprobatę wobec projektowanych zmian legislacyjnych zmierzających do likwidacji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach, apelowali o zakwalifikowanie Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego „Górka” w Busku – Zdroju do sieci szpitali, w sprawie rybaków śródlądowych czy rolników, których uprawy dotknęły przymrozki.

– Stanowiska czy apele to często jedyny sposób, w który możemy wyrazić nasze zdanie na szczeblu rządowym, gdyż konsultacje społeczne bywają pomijane w wyniku zgłaszania projektów ustaw jako inicjatyw poselskich. Niestety większość z tych stanowisk nie była skuteczna – tak prawdopodobnie stanie się również w przypadku RDOŚ, której zapewne nie będzie już w naszym województwie – mówi przewodniczący Sejmiku Województwa, Arkadiusz Bąk.

Był to również ważny rok w zakresie podkreślania wagi samorządów województw w Polsce. Zagadnienie to było tematem obrad Kongresu Sejmików RP, który odbył się w maju w Łodzi.

– Pierwszy raz odkąd istnieją samorządy wojewódzkie, muszą one koncentrować się na tym, żeby bronić miejsca samorządu w przestrzeni publicznej. Rząd ma zupełnie inne spojrzenie na potrzebę istnienia samorządu w państwie. W administracji nie powinno być miejsca na przepychanki bo każdy ma swoje zadania i powinniśmy sobie w wykonywaniu tych zadań pomagać. My jednak nie panikujemy, nie podsycamy tego sporu, ale twardo i konsekwentnie stoimy na straży podmiotowości Sejmiku. Zarówno w Łodzi, jak i niedawno na 15-leciu Związku Województw RP podkreślałem, że naszym zadaniem jako samorządów nie jest lament, a pokazanie znaczenia samorządu i uzmysłowienie, jak wyglądałaby przestrzeń bez tych samorządów – kończy przewodniczący Arkadiusz Bąk.