Budżety na plusie

W pierwszym kwartale 2007 r. budżety jednostek samorządu terytorialnego zamknęły się zbiorczo nadwyżką w kwocie 8 mld złotych, przy planowanym deficycie na ten rok w wysokości niemal 11 mld. W stosunku do ubiegłego roku wzrosły m.in dochody na finansowanie projektów i programów unijnych .

W pierwszym kwartale 2007 r. budżety jednostek samorządu terytorialnego zamknęły się zbiorczo nadwyżką w kwocie 8 mld złotych, przy planowanym deficycie na ten rok w wysokości niemal 11 mld. W stosunku do ubiegłego roku wzrosły m.in dochody na finansowanie projektów i programów unijnych .

Jednostki samorządu terytorialnego w 1 kwartale 2007 r. osiągnęły dochody w łącznej kwocie 33.936.075 tys. zł, co stanowiło 27,6% zaplanowanej kwoty dochodów tych jednostek. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, wykonane dochody ogółem jednostek samorządu terytorialnego były wyższe o 14,5%.

Łączna kwota wydatków jednostek samorządu terytorialnego wyniosła w omawianym okresie 25.845.717 tys. zł, co stanowiło 19,3% kwoty wydatków planowanych. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, kwota wydatków zrealizowanych ogółem była wyższa o 8,6%.

Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w wysokości 16.532.269 tys. zł, tj. na poziomie 24,5% planu. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, zrealizowane dochody własne były wyższe o 22,0%.

W 1 kwartale 2007 r. zrealizowane dochody na finansowanie projektów i programów unijnych były wyższe o 88,9% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, a dochody na współfinansowanie projektów i programów unijnych zostały zrealizowane na poziomie wyższym o 38,2%, natomiast dochody na pokrycie kosztów operacyjnych, a także wydatków ponoszonych w związku z działaniami integracyjnymi oraz inne środki UE zostały zrealizowane na poziomie wyższym o 8,6%.

Wydatki wykonane na finansowanie projektów i programów unijnych oraz wydatki na współfinansowanie projektów i programów unijnych i wydatki na pokrycie kosztów operacyjnych, a także wydatków ponoszonych w związku z działaniami integracyjnymi oraz inne środki UE przekroczyły poziom z analogicznego okresu roku poprzedniego
odpowiednio o 63,6%, 66,7% i o 53,7%.

Więcej: Wykonanie budżetów po pierwszym kwartale

www.mf.gov.pl 

 

Źródło: http://www.samorzad.pap.com.pl/