Przegrana karta

Rekompensaty za utracone dochody z tytułu opłat za kartę pojazdu nie będzie – jeszcze raz przypomniało Ministerstwo Finansów. Uzupełnienia utraconych przez samorządy wpływów od ponad roku domaga się Związek Powiatów Polskich.

Rekompensaty za utracone dochody z tytułu opłat za kartę pojazdu nie będzie – jeszcze raz przypomniało Ministerstwo Finansów. Uzupełnienia utraconych przez samorządy wpływów od ponad roku domaga się Związek Powiatów Polskich.W ubiegłym miesiącu do Ministerstwa Finansów trafiło kolejne pismo Prezesa ZPP w sprawie zrekompensowania samorządom powiatowym dochodów z tytułu opłat za kartę pojazdu, która po wyroku Trybunału Konstytucyjnego została zmniejszona z 500 do 75 zł. „Opłaty te stanowiły dochód powiatów, przeznaczany na poprawę jakości obsługi mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów i kierowców” – przypomniał Tadeusz Nalewajk, szef Związku.W odpowiedzi resort przypomniał treść pisma, która w ubiegłym roku trafiła do członków Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Wynika z niej, że powiaty nie mogą liczyć na jakąkolwiek rekompensatę.„Zwiększenie opłat za kartę pojazdu do kwoty 500 zł, nie wiązało się z dodatkowymi zadaniami dla powiatów, a wynikające z tego tytułu środki stanowiły dodatkowe dochody powiatów” – zwróciło wówczas uwagę Ministerstwo Finansów. Ponadto, w ustawie o dochodach jst środki pochodzące z opłat za kartę pojazdu nie były w ogóle brane pod uwagę w symulacjach.Zgodnie z zapowiedzią resortu finansów pismo prezesa Związku Powiatów Polskich trafi jeszcze do ministerstwa transportu. Chodzi o uwzględnienie w aktualnej stawce opłaty za kartę pojazdu wzrostu cen usług świadczonych przez Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych, głównego dostarczyciela druków związanych z wykonywaniem zadań dotyczących rejestracji pojazdu.

 

 

Źródło: http://www.samorzad.pap.com.pl/