Wszystkie plany gminne

W czterech województwach: lubuskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim i opolskim wszystkie gminy uchwaliły plany gospodarki odpadami.

W czterech województwach: lubuskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim i opolskim wszystkie gminy uchwaliły plany gospodarki odpadami.

Według danych Ministerstwa Środowiska (stan na 30 kwietnia 2007), sporządzonych na podstawie informacji przekazanych przez Urzędy Marszałkowskie, gminne plany gospodarki odpadami zostały uchwalone w 100% w czterech województwach.

W kujawsko-pomorskim swoje plany ma 140 gmin, w lubuskim 81, w opolskim 70, a w pomorskim 119. Najszybciej z planami uporały się gminy z województwa lubuskiego, gdzie ostatni w województwie plan gminny uchwalono ponad rok temu.

Sytuacja w pozostałych województwach nie jest jednak dużo gorsza. Plany gospodarki odpadami uchwaliło większość gmin. W zachodniopomorskim bez planu została jedna gmina, podobnie, jak w świętokrzyskim. W wielkopolskim planów brakuje w dwóch gminach, w podlaskim w czterech.

Najwięcej jednostek, które jeszcze planów nie mają, jest w województwie podkarpackim. Na 155 gmin, plany uchwalono w 84 proc., przy czym do zaopiniowania zarządowi województwa przekazano projekty 153 planów i tyle samo zarząd zaopiniował. Ostatecznie jednak uchwalono 131 planów.

 

 

Źródło: http://www.samorzad.pap.com.pl/