Mówi Wicemarszałek Marek Bogusławski Obok Dyrektor Krzysztof Ołownia I Podkomisarz Mariusz Bednarski

By wakacje były bezpieczne i zdrowe

W piątek 3 czerwca tuż przed siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach odbędzie się piknik edukacyjno-profilaktyczny ph. „Zdrowe i Bezpieczne Wakacje”. Będzie można m.in. skorzystać z badań profilaktycznych, poznać zasady udzielania pierwszej pomocy, dowiedzieć się jak ważne są pasy bezpieczeństwa podczas podróży, a także przeprowadzić symulację skutków używania narkotyków lub przedawkowania leków. Szczegóły dotyczące akcji przedstawili wicemarszałek Marek Bogusławski i podkomisarz Mariusz Bednarski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. W spotkaniu wziął udział wicedyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Krzysztof Ołownia. 

Piknik edukacyjno-profilaktyczny przygotowują wspólnie Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach, Wojewódzka Komenda Policji w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach oraz Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu.

– Od godz. 10.00 przed urzędem promować będziemy zdrowe i bezpieczne zachowania w okresie wakacji – powiedział wicemarszałek Marek Bogusławski. – Chcemy pokazać naszym mieszkańcom, jak bezpiecznie spędzać wolny czas, jak rozsądnie zachować się podczas podróży, w aucie, nad wodą, w lesie, wtedy, gdy trzeba ratować życie ludzkie, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Podczas kilkugodzinnego pikniku można będzie przejść kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Każdy chętny będzie miał okazję sprawdzić na specjalnych symulatorach, jak świat rozpoznaje nasz mózg pozostający pod wpływem substancji odurzających, niektórych leków czy też alkoholu. Może to być przestrogą dla wielu. Pokażemy też, jak wygląda symulowany wypadek i jak odczuwa to pasażer czy kierowca. Można będzie się przekonać, dlaczego warto zawsze zapinać pasy podczas podróży – dodał wicemarszałek.

– Dzięki takim akcjom staramy się przygotowywać zarówno dzieci i młodzież, jak i dorosłych do wypoczynku wakacyjnego – podkreślił podkomisarz Mariusz Bednarski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. – Policjanci będą zachęcać do bezpiecznych zachowań w okresie letnim. Pokażemy wszystkim alkogogle i narkogogle. Na własnej skórze można będzie przekonać, jak reaguje pieszy a także kierowca, pozostający pod wpływem substancji odurzających czy też alkoholu. Będziemy mówić, jak poruszać się po ulicach, korzystać z wypoczynku nad wodą – dodał.

Na stoisku Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach będzie można zapoznać się z programami profilaktycznymi finansowanymi przez NFZ, zapoznać się z programem profilaktyczno-treningowym „8 Tygodni do Zdrowia”, z bezpłatnym portalem DIETY.NFZ.GOV.PL, uzyskać informacje o programie Profilaktyka 40 Plus, skorzystać z wagi z profesjonalnym analizatorem medycznym, która nie tylko mierzy ciężar ciała, ale także określa jego skład i masę oraz odczytuje faktyczny, metaboliczny wiek osoby badanej, a także wyrobić kartę EKUZ – czyli Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach zaplanowało stoisko edukacyjno profilaktyczne, na którym będzie można nauczyć się samobadania piersi na fantomach, skorzystać z edukacji w zakresie profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy, skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych w cytobusie, sprawdzić swoją wagę na urządzeniu z profesjonalnym analizatorem medycznym, dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, zapoznać się z materiałami edukacyjnymi dotyczącymi profilaktyki onkologicznej, w tym profilaktyki czerniaka.

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach pokaże, jak prawidłowo i bezpiecznie udzielać  pierwszej pomocy przedmedycznej bez używania sprzętu ratowniczego z zachowaniem przepisów sanitarnych. Pracownicy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach będą mierzyć poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu, wykonywać pomiary ciśnienia tętniczego krwi, prowadzić poradnictwo związane z profilaktyką chorób odkleszczowych.

Tego dnia porad udzielać będą także policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Można będzie przeprowadzić symulację skutków używania narkotyków lub przedawkowania leków, używania alkoholu, zapoznać się z metodami kryminalistycznymi w laboratorium policyjnym i z najnowszymi pojazdami policyjnymi.

Piknik potrwa od 10.00 do 15.00.

pliki do pobrania

Galeria zdjęć