Otwarcie Lodowiska W Strawczynie

Całoroczne lodowisko powstało w Strawczynie

W Strawczynie, tuż przy zalewie powstało jako pierwsze w naszym regionie całoroczne lodowisko wraz z niezbędnym zapleczem. W otwarciu nowej atrakcji turystycznej wzięła dziś udział wicemarszałek Renata Janik. Lodowisko jest elementem projektu „Rewitalizacja miejscowości Strawczyn” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Głównym celem projektu jest ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji Gm. Strawczyn. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Samorządowym Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie oraz Województwem Świętokrzyskim.

Projekt obejmuje: poprawę funkcjonalno-przestrzenna ul. Ogrodowej w Strawczynie, wykreowanie nowego produktu turystycznego nad zalewem w Strawczynie – całoroczne lodowisko, boisko do siatkówki, park linowy, plenerowa siłownia, rozwiązanie problemu środowiskowego na obszarze rewitalizacji poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody , modernizację budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie w zakresie m.in. EWE i OZE oraz zagospodarowania terenu, adaptację części pomieszczeń Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie do funkcji schroniska młodzieżowego i Klubu Seniora, utworzenie sali kinowo-teatralno-artystycznej, poprawę bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 748 w miejscowości Strawczyn, w tym na terenach poprzemysłowych.

Projekt Rewitalizacja miejscowości Strawczyn jest dofinansowany w ramach DZIAŁANIA 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Koszt całkowity projektu: 9 787 982,40 zł, wartość dofinansowania ogółem: 4 198 510,56 zł.