Aktualności wyróżnione

Posiedzenie Kapituły XII edycji Nagrody Świętokrzyska Victoria

Ostatnie posiedzenie Kapituły XII edycji Świętokrzyskiej Victorii

W Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach pod przewodnictwem marszałka Andrzeja Bętkowskiego obradowała Kapituła XII edycji Nagrody Marszałka Województwa „Świętokrzyska Victoria”. Z nominowanej piętnastki wyłoniła laureatów nagrody w trzech kategoriach: przedsiębiorczość, samorządność i osobowość. Zwycięzców poznamy we wtorek, 25 lutego podczas uroczystej gali, która odbędzie się w w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach. Gala będzie transmitowana on-line za pośrednictwem oficjalnego profilu Urzędu Marszałkowskiego na Facebooku.

Img 4438

Ponad 27 milionów więcej na rozwój świętokrzyskich firm

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa świętokrzyskiego mogą starać się o pożyczki i poręczenia, na rozwój swojej działalności, na preferencyjnych warunkach finansowania. Marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Marek Bogusławski podpisali z przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego aneks, dotyczący zwiększenia całkowitej kwoty na wsparcie biznesu o ponad 27,5 mln zł. Ze środków może skorzystać ponad 900 regionalnych firm.

Posiedzenie Komisji Strategii, Rozwoju, Promocji I Współpracy Z Zagranicą Sejmiku, 20 Lutego 2020

Obradowała Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą

Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, pod przewodnictwem radnego Grzegorza Banasia, rozpoczęła posiedzenie od wysłuchania informacji nt. szlaków turystycznych województwa świętokrzyskiego prezentowanej przez Beatę Milewicz oraz Pawła Milewicza, przedstawicieli Świętokrzyskiego Oddziału PTTK. Członkowie Komisji doceniając znaczenie szlaków dla rozwoju regionalnej turystyki wystąpili z wnioskiem do Zarządu Województwa o wsparcie projektu PTTK, zakładającego m.in. inwentaryzację i stworzenia bazy szlaków turystycznych województwa, przy współpracy z Departamentem Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury I Sportu Sejmiku, 20 Lutego 2020

O stypendiach sportowych, likwidacji szkół, rozwoju ROT i festiwalu harcerskim. Obradowała Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku

Pod przewodnictwem radnej Agnieszki Buras, z udziałem wicemarszałka Marka Bogusławskiego obradowała Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni zaopiniowali projekty uchwał dotyczące zmian uchwały Sejmiku w sprawie rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, obowiązujących dla szkół prowadzonych przez samorząd województwa, przegłosowali również projekt uchwały dotyczący zasad przyznawania oraz pozbawiania stypendiów sportowych. Przyjęli informację o działalności Regionalnej Organizacji Turystycznej, zapoznali się z planami rozwoju Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej i projektem związanym ze świętokrzyskimi  szlakami turystycznymi, planowanym przez świętokrzyski PTTK.

Wyświetlane od 5790 - 5800 z 9091