Aktualności wyróżnione

Program 2018 2023 Strona 01

Konsultacje projektu „Świętokrzyskiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2018 – 2023”

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego działając w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały X/167/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 sierpnia 2011 r. określającą szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego Samorządu Województwa Świętokrzyskiego ze Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,  15 listopada 2018r. podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Świętokrzyskiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2018 – 2023.

5110

Konkurs fotograficzny w 100. rocznicę odzyskania niepodległości

Przypomnienie i przedstawienie miejsc pamięci z okresu I wojny światowej, wojny polsko-bolszewickiej oraz osób związanych z tymi wydarzeniami to główny cel konkursu “Uwiecznione w fotografii miejsca pamięci 1914–1921. W 100. rocznicę odzyskania niepodległości” organizowanego przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach i Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego. Fotografie można nadsyłać do 30 listopada.

Pieniądze 768x431

18 milionów na projekty badawczo-rozwojowe

Wegańskie wędliny z kiełków, innowacyjne metody wydobycia siarki, a nawet wykorzystanie wody siarczkowej… w redukcji masy ciała – m.in. nad takimi rozwiązaniami będą pracowały świętokrzyskie firmy, które otrzymają dotacje na projekty dotyczące badań i prac rozwojowych, a także wdrożenia tych innowacyjnych rozwiązań w produkcji. Do pięciu przedsiębiorstw trafi w sumie ponad 18 milionów złotych – taką decyzję podjął Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podczas ostatniego posiedzenia w kadencji 2014-2018.

Wyświetlane od 5790 - 5800 z 7238