Aktualności wyróżnione

Hurra Małe

Hurra! ART! wkrótce w “Kubusiu”

W sierpniu w kieleckim Teatrze Lalki i Aktora „Kubuś” odbędzie się IV edycja Festiwalu Sztuki dla Dzieci Hurra! ART! Skierowane do dzieci oraz ich rodziców przedsięwzięcia zaplanowano w trzy weekendy sierpnia (11-12, 18-19, 25-26 sierpnia), w siedzibie teatru, w Kieleckim Centrum Kultury, przed Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach oraz na kieleckiej scenie dramatycznej. Festiwal Hurra! ART! to prezentacja najciekawszych spektakli, zrealizowanych w Polsce w ostatnim sezonie artystycznym i kreatywne warsztaty.

3

Na rozwój turystyki w Górach Świętokrzyskich

Renowacja obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego oraz utworzenie kompleksowego produktu turystycznego szlaku „Śladami kultury benedyktyńskiej” – dwa ogromne przedsięwzięcia z zakresu dziedzictwa kulturowego i naturalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 będą realizowane w obszarze Gór Świętokrzyskich. W piątek, 6 lipca w Urzędzie Marszałkowskim członkowie Zarządu Województwa: Marek Szczepanik i Piotr Żołądek uroczyście przekazali umowy przewodniczącemu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich, wójtowi gminy Bieliny Sławomirowi Kopaczowi.

Img 9353

Rozpoczyna się ważna dla Pińczowa inwestycja drogowa

Ponad 37 milionów złotych kosztować będzie budowa obwodnicy Pińczowa po północno-wschodniej stronie miasta. Inwestycja ma na celu wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum, poprawę bezpieczeństwa oraz zwiększenie dostępności obszaru do ciągów transportowych o znaczeniu ponadlokalnym i ponadregionalnym. W uroczystym wbiciu łopaty pod budowę nowej arterii komunikacyjnej uczestniczyli marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, wicemarszałek Jan Maćkowiak oraz Tadeusz Kowalczyk, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Wyświetlane od 5790 - 5800 z 6338