Aktualności wyróżnione

Efs 768x285 768x285

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 8.2.3 ZIT RPOWŚ 2014-2020 – Konkurs dedykowany Kieleckiemu Obszarowi Funkcjonalnemu

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs nr: RPSW.08.02.03-IZ.00-26-216/18 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT.

Efs 768x285 768x285

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 9.2.3 RPOWŚ 2014-2020

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs nr: RPSW.09.02.03-IZ.00-26-217/18 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Muzeum Narodowe w Kielcach

Bezpłatne warsztaty w Muzeum Narodowym w Kielcach

Historię ojczyzny i symboli narodowych, insygnia władzy oraz kolorystykę w strojach ludowych i ich znaczenie, mają okazję poznać przedszkolaki i uczniowie szkół podstawowych, uczestnicząc w warsztatach organizowanych przez Muzeum Narodowe w Kielcach. Bezpłatne spotkania, w ramach projektu “Niepodległa” organizowane są do 20 listopada w sanktuarium marszałka Józefa Piłsudskiego oraz na czasowej wystawie “Biel, czerwień, braterstwo”.

Image Gallery

Punkt Przyjęć Interesantów Rzecznika Praw Obywatelskich w Kielcach zaprasza

UWAGA – PONIŻSZY TEKST JEST INFORMACJĄ ARCHIWALNĄ – W URZĘDZIE ZAKOŃCZYŁY SIĘ DYŻURY RZECZNIKA RPO !

Przypominamy, że w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego funkcjonuje Punkt Przyjęć Interesantów Rzecznika Praw Obywatelskich w Kielcach. W każdy ostatni czwartek miesiąca w godzinach 11.00- 15.00 (I piętro, pok. 112 ) można uzyskać pomoc i skonsultować się z przedstawicielem Rzecznika Praw Obywatelskich. W tym miesiącu dyżur przypada 30 sierpnia.

Img 5130

Dożynki – czas podziękowania i wspólnej zabawy

-Wartością, która spaja każdą uroczystość dożynkową jest tradycja, która daje nam poczucie więzi z naturą. Dla rolników jest okazją do świętowania i dziękowania za plony, dla tych, którzy nie są związani z wsią, ale lubią naturę, tradycję i kulturę ludową to okazja do zabawy – powiedział Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego, gospodarz XVIII Świętokrzyskich Dożynek Wojewódzkich, które odbędą się 2 września we Włoszczowie. W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyła się konferencja prasowa, podczas której organizatorzy i gospodarze zdradzili szczegóły imprezy.

Wyświetlane od 8240 - 8250 z 9090