Aktualności

„Zakaz dyskryminacji w Unii Europejskiej”

„Zakaz dyskryminacji w Unii Europejskiej” to tytuł konkursu ogłoszonego, 30 lipca 2007 r., czyli w połowie Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich, przez Franco Frattiniego, wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiego i komisarza ds. sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa.

Europejskie dzieci i młodzież w wieku od 12 do 18 lat mogą nadsyłać plakaty ilustrujące sprzeciw wobec dyskryminacji w UE. Celem konkursu jest wyczulenie młodych obywateli europejskich na działania UE w tej dziedzinie.

Wyświetlane od 33260 - 33270 z 33850