Aktualności

Drożdże dla wsi

Znane są cztery kolejne projekty rozporządzeń określających zasady finansowania projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprecyzowało warunki i tryb finansowania przedsięwzięć w zakresie ułatwiania startu młodym rolnikom, różnicowania w kierunku działalności nierolniczej, modernizacji gospodarstw rolnych oraz zwiększania wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej.

Wyświetlane od 33290 - 33300 z 34422