Działanie 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Inwentaryzacja sieci szerokopasmowych operatorów telekomunikacyjnych na terenie województwa świętokrzyskiego na potrzeby kwalifikacji obszarów nadających się do wsparcia w ramach Działania 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Uprzejmie informujemy, iż nabór wniosków o dofinansowanie w ramach I rundy aplikacyjnej dla działania 8.4 POIG rozpoczął się dnia 1 marca 2010 r. i będzie trwał do 28 maja 2010 r. do godz. 16:15.

Szczegóły na stronie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie – www.wwpe.gov.pl

Inwentaryzacja sieci szerokopasmowych na terenie województwa świętokrzyskiego na potrzeby Działania 8.4 POIG  zrealizowana została zgodnie z następującymi wymaganiami MSWiA:

Do wsparcia w ramach działania 8.4 POIG Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” kwalifikuje się obszar, na którym:

– na poziomie infrastruktury dostępowej (dostarczenie Internetu bezpośrednio do użytkownika końcowego) nie funkcjonuje ogólnodostępna szerokopasmowa sieć internetowa o przepustowości co najmniej 2Mb/s (należy przyjąć, że chodzi tu o łącze asymetryczne, gdzie wymagane jest zapewnienie przepływności 2 Mb/s w przypadku pobierania danych (download), nie ma natomiast konieczności określenia minimalnej wartości przepływności dla wysyłanych danych,

– infrastruktura sieci dystrybucyjnej należy do jednego operatora.

Dla określenia obszaru w ramach działania 8.4 należy przyjąć oznaczenia geodezyjne -obręby  (sołectwa)”.

Poniżej publikujemy poglądową mapkę województwa świętokrzyskiego z zaznaczonymi miejscowościami kwalifikującymi się do wsparcia (kółeczka białe) oraz niekwalifikującymi się do wsparcia (kółeczka czarne).

Szczegółowy wykaz miejscowości (sołectw) z określeniem kwalifikowalności obszaru znajduje się w pliku:

 “zestawienie_obszarow.xls”.

Zamieszczona na tej stronie inwentaryzacja powstała w wyniku przeprowadzenia ankiet wśród operatorów telekomunikacyjnych i ich weryfikacji przez odbiorców lub potencjalnych odbiorców usług szerokopasmowych . Proces weryfikacji jest procesem  ciągłym, dlatego jeśli Państwo (zarówno Operatorzy jak i Abonenci czy potencjalni Użytkownicy) mają zastrzeżenia co do kwalifikacji konkretnych miejscowości prosimy o przesyłanie uwag ze szczegółowym uzasadnieniem na skrzynkę : inwentaryzacja.inwentaryzacja@sejmik.kielce.pl.

Poniżej publikujemy również listę miejscowości województwa świętokrzyskiego, w których planowana jest lokalizacja węzłów sieci szkieletowej i  dystrybucyjnej regionalnej sieci szerokopasmowej w ramach projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej”.

Lista węzłów SSPW Świętokrzyskie.xls