e-Świętokrzyskie

Wprowadzenie

Projekt “e-świętokrzyskie” realizuje założenia Strategii Informatyzacji Rzeczpospolitej Polskiej 2004-2006. Podstawowymi założeniami projektu było zwiększenie dostępu do Internetu, poprawa jakości pracy jednostek publicznych i promocja regionu. Powszechny dostęp do zasobów sieci internetowej oraz mnogość usług w niej oferowanych może znacznie poprawić warunki życia i pracy mieszkańców naszego regionu.
Internet to wielkie narzędzie do podnoszenia swoich kwalifikacji i zdobywania informacji np.: o zatrudnieniu.

W ramach projektupowstanie infrastruktura pozwalająca w sposób istotny przeciwdziałać “wykluczeniu cyfrowemu” ludności zamieszkującej nasz region. Natomiast informatyzacja urzędów i instytucji publicznych poprawi jakość i szybkość świadczonych przez nie usług.

Projekt “e-świętokrzyskie” to wspólne działanie wielu instytucji i jednostek administracji samorządowej. W ramach tego przedsięwzięcia powstały trzy projekty ściśle powiązane ze sobą i realizowane na terenie województwa świętokrzyskiego w ramach Działania 1.5 ZPORR. Są to:

“e-świętokrzyskie, rozbudowa infrastruktury informatycznej” – projekt realizowany przez Urząd marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego wraz z dwunastoma instytucjami i jednostkami samorządu terytorialnego,
“e-świętokrzyskie – budowa sieci radiowej”, którego beneficjentem jest NASK,
“e-świętokrzyskie – Świętokrzyska Regionalna Sieć Komputerowa, rozbudowa MSK KIELMAN”, w ramach którego Politechnika Swiętokrzyska zwiększy zasięg sieci światłowodowej w Kilecach.

Rezultaty projektów to:

pięć miejskich sieci światłowodowych łączących jednostki publiczne z możliwością udostępnienia infrastruktury światłowodowej lokalnym dostawcom internetu dla ludności i firm komercyjnych,
sieć radiowa realizowana przez JBR NASK, pokrywająca swoim zasięgiem ponad 60% powierzchni województwa,
portal województwa świętokrzyskiego, będacy wspólną platformą informacyjną i promocyjną regionu,
kilkanaście samorządów z rozpoczętą budową infrastruktury informatycznej wspomagania obsługi i zarzązania urzędem, które mogą wytyczać kierunki dalszej informatyzacji dla pozostałych urzędów i instytucji z terenów województwa,
nowoczesna i wzorcowa, m.in.: pod wzgleędem informatyzacji placówka służby zdrowia jaką jest Świętokrzyskie Centrum Onkologii.

Więcej informacji:
Informatyzacja

http://www.egov.pl/

Społeczeństwo Informacyjne