Świętokrzyski Program Odnowy Wsi

.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach „Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi w formie Konkursu Przedsięwzięć”.  Wnioski  należy składać od 2 marca do 31 marca br.

Wnioski należy składać osobiście w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska pokój nr 110, bud. C2, w godz. 7.30 – 15.30.

Maksymalne dofinansowanie ze strony samorządu województwa w ramach konkursu wynosi 20 000,00 zł nie więcej jednak niż 80% kosztów kwalifikowanych. Przyznane środki mogą być wykorzystane na przedsięwzięcia o charakterze remontowym, inwestycyjnym oraz promocyjnym zlokalizowane w przestrzeni lub obiektach publicznych na obszarach wiejskich o charakterze non profit.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Oddziale Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego pod numerem telefonu (41) 342-14-51 362-56-99 i 342-11-26 .

Terminarz konkursu:

Etapy konkursu

Daty

Uwagi

Termin rozpoczęcia składania wniosków

od 2 marca 2009r.

Wnioski należy składać osobiście w Urzędzie Marszałkowskim w pokoju 110 I piętro Budynek C2

Termin zakończenia składania wniosków

do 31 marca 2009r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu i ogłoszenie wyników

 do 8 maja 2009r.

Termin podpisania umów oraz rozpoczęcie realizacji projektów i wydatkowania dotacji

od 15 maja2009r.

Realizację projektu można rozpocząć po podpisaniu umowy

Termin rozliczenia projektów

30 września 2009r.

Sprawozdanie można nadesłać wcześniej, bezpośrednio po zakończeniu realizacji projektu