Aktualności Biura Prasowego

Konwent Marszałków Województw Obrady W Arłamowie

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 27 LUTEGO

O nowym budżecie Unii Europejskiej, polityce senioralnej i ochronie środowiska rozmawiali marszałkowie województw podczas odbywającego się w Arłamowie Konwentu Marszałków Województw RP. Województwo świętokrzyskie reprezentowali marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik oraz wicemarszałek Marek Bogusławski. Przy okazji konwentu odbyło się posiedzenie Komisji ds. Polski Wschodniej Związku Województw RP, w którym uczestniczyli przewodniczący Sejmiku Województwa Andrzej Pruś i radna Agnieszka Buras.

Urząd Marszałkowski Budynek

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego laureatem III Konkursu „Zdrowy Samorząd”

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego został laureatem III Konkursu „Zdrowy Samorząd” w kategorii Zdrowe Województwo. Doceniono tu dwa programy zdrowotne, realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach oraz Świętokrzyskie Centrum Onkologii. Mowa o Regionalnym Programie Zdrowotnym w zakresie profilaktyki chorób układu oddechowego dla pracowników zawodowo narażonych na działanie pyłu zwłókniającego oraz  Regionalnym Programie Zdrowotnym pn. „Zapobieganie ciężkim zapaleniom płuc u chorych onkologicznych z najczęstszymi nowotworami litymi i hematologicznymi”.

Wyświetlane od 40 - 50 z 7174