Aktualności Biura Prasowego

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 3 LUTEGO

Planowanego przedsięwzięcia pn. ,,Budowa zbiornika wodnego Wierna Rzeka na rzece Łososinie, na terenie gmin: Łopuszno, Piekoszów i Strawczyn” dotyczyć będzie spotkanie w urzędzie marszałkowskim (godz. 10.30) z udziałem Marka Jońcy, członka Zarządu Województwa. Do udział w spotkaniu zaproszeni zostali: Małgorzata Sikora – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Henryk Kaczmarski – Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach, Mirosław Gębski – Starosta Kielecki, Irena Marcisz – Wójt Gminy Łopuszno, Zbigniew Piątek – Wójt Gminy Piekoszów, Tadeusz Tkaczyk – Wójt Gminy Strawczyn.

Img 0912

Opieka medyczna i profilaktyka zdrowotna dla 200 osób w trzech nowych projektach RPO

Mieszkańcy dziesięciu gmin powiatu kieleckiego, cierpiący na przewlekłe schorzenia, skorzystają ze specjalistycznych badań, indywidualnej opieki lekarskiej i wsparcia psychologicznego. Rusza także projekt, dotyczący profilaktyki chorób zawodowych, skierowany do pracowników kieleckich instytucji, zajmujących się doradztwem gospodarczym. W uroczystości podpisania umów na dofinansowanie trzech projektów uczestniczyli: marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik, wicemarszałek Marek Bogusławski, Senator RP Krzysztof Słoń oraz przedstawiciele beneficjentów.

Gmina Jędrzejów

Kolejne świętokrzyskie gminy ze wsparciem na projekty termomodernizacyjne i rewitalizacyjne

Blisko 17 mln wparcia ze środków unijnych i budżetu państwa otrzymało 5 gmin z województwa świętokrzyskiego, które złożyły do Urzędu Marszałkowskiego projekty związane z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej i rewitalizacją centrum miejscowości. Dofinansowanie otrzymają samorządy Jędrzejowa, Skarżyska-Kamiennej, Kluczewska, Ostrowca Świętokrzyskiego oraz Chorągiew Kielecka Związku Harcerstwa Polskiego. Umowy, w obecności wicemarszałków Renaty Janik i Marka Bogusławskiego podpisał marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Z prac Zarządu Województwa 31 stycznia – 2 lutego

Wicemarszałek Renata Janik wzięła udział w uroczystym otwarciu nowych oddziałów Żłobka Gminnego w Piekoszowie. Rozbudowa obiektu kosztowała 1 milion 134 tysiące złotych – na ten cel gmina pozyskała 572 tysiące złotych z rządowego programu Maluch+. Na parterze budynku powstały nowe pomieszczenia, w których znajdą się dwie dodatkowe sale dla 26 maluchów. Będzie też sala gimnastyczna, kuchnia z jadalnią oraz pomieszczenie gospodarcze. W całym obiekcie wykonano nową, kolorową elewację.

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 30 STYCZNIA

Gmina Łopuszno postawiła na „Fabrykę Młodości”. Projekt, kierowany do osób niesamodzielnych z terenu gminy Łopuszno w wieku powyżej 60 lat, uzyskał wsparcie w wysokości ponad 357 tysięcy zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Dzięki unijnemu wsparciu w Eustachowie oraz w Gnieździskach w nowo otwartych świetlicach powstały Kluby Seniora. Będą się tam odbywały spotkania z psychologiem, zajęcia integracyjne, artystyczne, manualne oraz organizowane wyjazdy do kina, teatru i opery, muzeów. Gościem uroczystego otwarcia placówek połączonego z Gminnym Balem Seniora będzie wicemarszałek Renata Janik (godz. 15.00 Gnieździska, 15. 30 Eustachów, godz. 16.00 Ośrodek Sportowy Łopuszno).

umowy na termomodernizację, rewitalizację z RPO wŚ, styczeń 2020

Samorządy otrzymały wsparcie na termomodernizację budynków, rewitalizację i nowoczesne oświetlenie

Radoszyce, Łagów, Opatów, Dwikozy i Mirzec to gminy, w których dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego i środkom z budżetu państwa pojawi się nowoczesne oświetlenie uliczne, zrewitalizowane będzie centrum miejscowości, a budynki szkół, hala sportowa, strażnice przejdą termomodernizację. Przedstawiciele samorządów podpisali umowy na dofinansowanie realizacji złożonych projektów. Podpisy złożyli również marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Marek Bogusławski, członek Zarządu Województwa Marek Jońca w obecności wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Marka Strzały i członka Zarządu Mariusza Goska. Z dofinansowania na realizację prac termomodernizacyjnych skorzysta również Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach.

Karol Głowa Firma Z Siedzibą W Miejscowości Modlniczka, Gmina Wielka Wieś

Ponad 8 mln zł na wsparcie innowacyjnych rozwiązań w świętokrzyskich przedsiębiorstwach

Trzy świętokrzyskie firmy otrzymają wsparcie finansowe na wdrażanie nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań. Marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Marek Bogusławski podpisali z przedstawicielami przedsiębiorstw umowy na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W spotkaniu wzięli udział również wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Marek Strzała oraz członkowie Zarządu Województwa Marek Jońca i Mariusz Gosek.

Wyświetlane od 80 - 90 z 7174