Aktualności Biura Prasowego

dla Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze

Nowy tomograf ułatwi skuteczną diagnostykę

Umowę na przekazanie dotacji  w kwocie 140 tysięcy złotych ze środków budżetu województwa świętokrzyskiego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze z dyrektorem lecznicy Youssefem Sleimanem podpisali marszałek Andrzej Bętkowski  i wicemarszałek Marek Bogusławski. Otrzymane dofinansowanie szpital przeznaczy na dostosowanie pomieszczeń do potrzeb instalacji nowo zakupionego tomografu komputerowego.  

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 6 LUTEGO

W Sandomierzu powstał drugi publiczny żłobek dla dzieci od 20 tygodnia życia do lat trzech. Od stycznia tego roku opiekę w placówce znalazło 27 dzieci. Na potrzeby utworzenia żłobka władze Sandomierza pozyskały fundusze unijne w wysokości 718 tysięcy złotych, w ramach Poddziałania 8.1.1 „Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3” RPO WŚ 2014 – 2020. W uroczystym otwarciu placówki weźmie udział wicemarszałek Renata Janik (godz. 13.00).

Warsztaty dotyczące tworzenia projektów „przedszkolnych”

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza na bezpłatne warsztaty, dotyczące praktycznych aspektów tworzenia projektów „przedszkolnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Warsztaty odbędą się 13 lutego 2020 r., w godz. 9.00 – 14.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Paderewskiego 34 A (sala 53 , V piętro).

Poppy Flower 4246241 1920

Coraz więcej upraw maku i konopi w regionie świętokrzyskim

687 hektarów upraw maku niskomorfinowego oraz ponad 1 851 hektarów konopi włóknistych pojawi się w tym roku w województwie świętokrzyskim. Obradujący dzisiaj Zarząd Województwa przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego określającej ogólną powierzchnię przeznaczoną pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2020 roku na terenie świętokrzyskiego. Ostateczną decyzję w tej sprawie podczas najbliższej sesji podejmą radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Img 6714

Z naukowcami i przedsiębiorcami o możliwości wykorzystania odpadów komunalnych i przemysłowych

Przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ENEA Elektrowni Połaniec S.A. oraz Centrum Kooperacji Recyklingu byli gośćmi członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marka Jońcy i Wioletty Czarneckiej, dyrektor Departamentu Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. Spotkanie dotyczyło projektu zagospodarowania komunalnych odpadów ściekowych i popiołów, powstających w wyniku spalania biomasy w połanieckim “zielonym bloku”.

Wyświetlane od 70 - 80 z 7174