Aktualności Biura Prasowego

Img 4438

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 20 LUTEGO

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa świętokrzyskiego mogą starać się o pożyczki i poręczenia, na rozwój swojej działalności, na preferencyjnych warunkach finansowania. Marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Marek Bogusławski podpisali z przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego aneks, dotyczący zwiększenia całkowitej kwoty na wsparcie biznesu o ponad 27,5 mln zł. Ze środków może skorzystać ponad 900 regionalnych firm.

Teatr im. Stefana Żeromskiego - siedziba

Nowy zastępca dyrektora Teatru dopilnuje remontu obiektu

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przychylił się do wniosku dyrektora Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach i wyraził zgodę na powołanie Jarosława Milewicza na stanowisko zastępcy dyrektora ds. inwestycji Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach. Do tej pory stanowisko zastępcy dyrektora Teatru pozostawało nieobsadzone. Nowy zastępca ma objąć nadzór nad realizacją wieloletniej inwestycji związanej z przebudową, rozbudową i nadbudową zabytkowego obiektu Teatru.

Img 3744

Ruszają konkursy na wsparcie zadań o charakterze edukacyjnym i wychowawczym oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa

Zarząd Województwa podczas dzisiejszego posiedzenia przyjął uchwały w sprawie ogłoszenia dwóch konkursów ofert. Do 16 marca 2020 roku organizacje pozarządowe mogą składać oferty na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego w 2020 r. Łączna kwota dotacji to 95 000 zł. Na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2020 r. termin na składanie ofert upływa 13 marca., a łączna kwota dotacji to 70 000 zł.

Wyświetlane od 50 - 60 z 7174