Karol Głowa Firma Z Siedzibą W Miejscowości Modlniczka, Gmina Wielka Wieś

Ponad 8 mln zł na wsparcie innowacyjnych rozwiązań w świętokrzyskich przedsiębiorstwach

Trzy świętokrzyskie firmy otrzymają wsparcie finansowe na wdrażanie nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań. Marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Marek Bogusławski podpisali z przedstawicielami przedsiębiorstw umowy na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W spotkaniu wzięli udział również wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Marek Strzała oraz członkowie Zarządu Województwa Marek Jońca i Mariusz Gosek.

Umowy dotyczą dużych dotacji inwestycyjnych, przewidzianych dla firm, które realizują przedsięwzięcia mające na celu zwiększenie konkurencyjności i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań.

Około 1,8 mln zł dofinansowania otrzymało Prywatne Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Zdzisław Zapała. W ramach wybranego projektu zostanie wybudowany nowy zakład – budynek remontowo-magazynowy, zakupione będą maszyny, oprogramowanie  i urządzenia do produkcji nowoczesnych, autorskich konstrukcji służących do przewozu żywych zwierząt. Przewidziano także instalację paneli fotowoltaicznych.  Całkowita wartość projektu to niemal 5 mln zł.

Prywatne Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Zdzisław Zapała
 

 

Z pieniędzy z RPO skorzysta także firma Karola Głowy z miejscowości Modlniczka w gminie Wielka Wieś. Dofinansowanie w kwocie 694 tysięcy zł pozwoli na uruchomienie produkcji nowoczesnego i przyjaznego dla środowiska wypełnienia do gabionów ogrodzeniowych. Przedsiębiorca zamierza wprowadzić na rynek syntetyczne kamienie, wytwarzane m.in. z piasku i szkła wodnego.

Karol Głowa Firma Z Siedzibą W Miejscowości Modlniczka, Gmina Wielka Wieś

 

Dofinansowanie – około 5,6 mln zł otrzyma również kielecka firma TERGON. Dzięki zakupionemu sprzętowi – zestawom wiertniczym – przedsiębiorstwo zamierza wprowadzić na rynek krajowy innowacyjne usługi w zakresie specjalistycznych robót budowlanych połączonych z pozyskiwaniem energii ze źródeł geotermalnych.

Tergon – Spółka Z Siedzibą W Kielcach Konrad Klimkowski – Prezes Zarządu