Na Modernizację świetlic Wiejskich

Na modernizację świetlic wiejskich

W Rudzie Malenieckiej, Sędziszowie, Bogorii oraz Zawichoście zostaną przebudowane świetlice wiejskie. Dziś w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego marszałek Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Województwa Marek Jońca podpisali umowy o przyznanie środków na realizację zadań inwestycyjnych w obiektach pełniących funkcje kulturalne – głównie w świetlicach wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W uroczystości uczestniczył także członek Zarządu Województwa Mariusz Gosek.

Wnioski o pomoc finansową wpłynęły w 2018 r. w odpowiedzi na prowadzony przez Zarząd Województwa nabór, który trwał od 14 maja do 29 czerwca 2018 r. Ogółem do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego złożone zostały 54 wnioski o dofinansowanie. Weryfikacji formalnej i merytorycznej podlegało 25 z nich. Były to wnioski, które spełniły kryteria dostępu (otrzymały odpowiednią liczbę punktów za kryteria wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi) oraz zmieściły się w limicie 150% środków, jakimi dysponowało wówczas województwo świętokrzyskie. W lutym 2019 r. Zarząd Województwa zatwierdził ostateczną listę rankingową operacji zakwalifikowanych do dofinansowania, na której znalazły się 22 operacje. Pierwszą partię umów z 17 beneficjentami Zarząd Województwa zawarł w lutym i marcu 2019 r. Na zawarcie większej ilości umów nie pozwolił limit środków, który wynosił 6 571 961,94 zł. W styczniu br. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmienił rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach. Samorząd Województwa Świętokrzyskiego otrzymał dodatkowe środki na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w wysokości 2 115 863 zł. Kwota ta pozwoliła na kontraktację kolejnych 4 umów. Pomoc otrzymały:

  1. Gmina Ruda Maleniecka – „Przebudowa i zakup wyposażenia do budynku pełniącego funkcje kulturalne w miejscowości Koliszowy”. Zadanie dotyczy przebudowy i zakupu wyposażenia (m. in. mebli, sprzętu komputerowego i AGD, a także sprzętu sportowego – Atlasu jednostanowiskowego, bieżni, rowerków treningowych) do budynku pełniącego funkcje kulturalne w miejscowości Koliszowy. W gotowym budynku odbywać się będą zajęcia fitness, warsztaty kulinarne, zajęcia językowe oraz samoobrony dla kobiet. Całkowity koszt to 778.005,02 zł, a wysokość dofinansowania to 495.044 zł.
  2. Gmina Sędziszów –„Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czekaju”. Celem zadania jest zapewnienie miejsca przyjaznego mieszkańcom poprzez przebudowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Czekaj. Po zakończeniu przebudowy obiektu planuje się organizację inicjatyw społecznych m. in. spotkań kół gospodyń wiejskich, zebrań wiejskich, spotkań z książką. Całkowity koszt to 560.096,96 zł, zaś wysokość dofinansowania to 356.388 zł.
  3. Gmina Bogoria – „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Szczeglicach wraz z zagospodarowaniem terenu”. Zadanie dotyczy rozbudowy, wyposażenia oraz zagospodarowania terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczeglice. Planuje się wyposażyć świetlicę m. in. w meble, sprzęt RTV i AGD. W świetlicy będą odbywać się m.in. zajęcia artystyczne z zakresu plastyki, tkactwa, gry na instrumentach. Całkowity koszt to 998.777,59 zł, zaś wysokość dofinansowania to 500.000 zł.
  4. Gmina Zawichost – „Przebudowa i wyposażenie strażnicy OSP na cele społeczno – kulturalne dla mieszkańców miejscowości Zawichost”. Zadanie dotyczy przebudowy i wyposażenia strażnicy OSP na cele społeczno – kulturalne mieszkańców miejscowości Zawichost. Zaplanowano zakup mebli, sprzętu RTV i AGD. W przebudowanym budynku odbywać się będą inicjatywy społeczne w zakresie integracji przez ruch, wieczorki z muzyką i piosenką karaoke, zajęcia w zakresie sztuki świadomego żywienia itp. Koszty całkowite to 429.315,50 zł, wysokość dofinansowania 234.979 zł.

Galeria zdjęć