Konkursy

„Świętokrzyski Racjonalizator” 2010 – II edycja

„Świętokrzyski Racjonalizator” to Konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Świętokrzyskiego ustanowiony przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie szczególnie wartościowych inicjatyw innowacyjnych w najważniejszych obszarach aktywności gospodarczej, które wnoszą znaczący wkład w unowocześnienie i rozwój województwa świętokrzyskiego. Zgłoszenia można składać do 30 września br.

Wyświetlane od 2140 - 2150 z 2230