Konkursy

Rozstrzygnięcie konkursu „Na najbardziej ekologiczną gminę”

13 marca 2008 roku została ogłoszona IX edycja Konkursu „Na najbardziej ekologiczną gminę województwa świętokrzyskiego”. Inicjatorem tego Konkursu jest Sejmik Województwa Świętokrzyskiego a organizatorem Marszałek Województwa Świętokrzyskiego przy współpracy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Celem Konkursu jest aktywizacja działań gmin na rzecz ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodno-ściekowej.

Wyświetlane od 2250 - 2260 z 2277