Świętokrzyska Nagroda Muzealna im. Tadeusza Włoszka

      Przyznawana przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w zakresie działalności muzealnej w czterech kategoriach: Wystawa, Publikacja, Edukacja muzealna, Konserwacja zbiorów. Nagrodą mogą zostać uhonorowani pracownicy muzeów działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Nagroda w powyższych kategoriach ma charakter pieniężny. Ponadto instytucje muzealne mogą otrzymać honorowe wyróżnienie, w postaci statuetki lub pamiątkowej plakiety, za działalność muzealną.