Talenty Świętokrzyskie

      Promocja  i wsparcie uzdolnionych uczniów i studentów z terenu województwa świętokrzyskiego poprzez przyznanie stypendium „Talenty Świętokrzyskie”.

       Przyznanie stypendium Samorządu Województwa Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie laureatom ogólnopolskich lub międzynarodowych olimpiad przedmiotowych, konkursów i turniejów oraz uczniom i studentom mającym wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne. Stypendia są wręczane na uroczystej gali.