Aktualności Sejmiku

Talenty Świętokrzyskie

Talenty Świętokrzyskie

25 nagród oraz 20 wyróżnień „Talenty Świętokrzyskie” trafiło do młodych ludzi, wybitnie uzdolnionych i odnoszących sukcesy w różnych dziedzinach nauki i sztuki. Podczas gali w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach nagrody wręczyli przewodniczący województwa świętokrzyskiego Tadeusz Kowalczyk oraz marszałek Adam Jarubas. W uroczystości uczestniczyła również przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Marzena Marczewska.

Kwestowali na ratowanie zabytkowych nagrobków

Kwestowali na ratowanie zabytkowych nagrobków

Samorządowcy, politycy, ludzie kultury, działacze społeczni i młodzież uczestniczyli w miniony weekend w kweście na konserwację cennych zabytkowych nagrobków. Na kieleckich nekropoliach kwestowali m.in. radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Grzegorz Gałuszka, Włodzimierz Wielgus, dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach. Natomiast z działaczami Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej, datki na ratowanie cennych nagrobków zbierał Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, jednocześnie członek Zarządu ŚZPN.

Łączą tradycję z nowoczesnością. Jubileusz Policealnej Szkoły Medycznej w Morawicy

Łączą tradycję z nowoczesnością. Jubileusz Policealnej Szkoły Medycznej w Morawicy

– Chcę dziś wszystkim podziękować za to, że ta placówka w zmieniających się realiach edukacyjnych, systemowych, opieki zdrowotnej, przetrwała trudny okres. Dziś doskonale odnajduje się na skomplikowanym rynku edukacyjnym, kształci znakomitych fachowców w branży, która jest bardzo przyszłościowa – mówił marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas do uczniów, absolwentów, byłych i obecnych pracowników Policealnej Szkoły Medycznej w Morawicy, która uroczyście obchodziła 50-lecie istnienia. W obchodach uczestniczyli również przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Tadeusz Kowalczyk, wicemarszałek województwa Grzegorz Świercz, członek zarządu województwa świętokrzyskiego Piotr Żołądek, świętokrzyski kurator oświaty i radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Małgorzata Muzoł, a także przedstawiciele instytucji współpracujących z placówką.

Świętokrzyskie Nagrody Kultury i wyróżnienia dla 23 twórców

Świętokrzyskie Nagrody Kultury i wyróżnienia dla 23 twórców

Głównym punktem inauguracji Roku Kulturalnego oraz Sezonu Artystycznego w województwie świętokrzyskim 2014/2015 w czwartek, 23 października było uhonorowanie przez Zarząd Województwa regionalnych artystów oraz osób, które upowszechniają dziedzictwo narodowe. Świętokrzyską Nagrodą Kultury w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach nagrodzono i wyróżniono 22 twórców. Po raz pierwszy przyznano nagrody specjalne promujące twórczość Stefana Żeromskiego w 150. rocznicę jego urodzin. W uroczystości wzięli udział: wiceprzewodniczący Sejmiku Mieczysław Gębski, marszałek Adam Jarubas, wicemarszałek Grzegorz Świercz, radna Sejmiku Marzena Marczewska, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej Dariusz Detka oraz skarbnik województwa Maria Fidzińska – Dziurzyńska.

O pomocy finansowej gminom i inwestycjach drogowych podczas obrad Komisji

O pomocy finansowej gminom i inwestycjach drogowych podczas obrad Komisji

Ryszard Nosowicz przewodniczył obradom Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Podczas posiedzenia radni zaopiniowali zmianę uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2028. Przyjęli również sprawozdanie z działalności Komisji w latach 2010-2014. W obradach uczestniczyli: Maria Fidzińska-Dziurzyńska, Skarbnik Województwa, Wojciech Sikorski, dyrektor Departamentu Infrastruktury UMWŚ.

Obradowała Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Obradowała Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Pod przewodnictwem Wojciecha Borzęckiego obradowała Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni zapoznali się m.in. z informacjami na temat funkcjonowania Komisji Gminnych ds. Szacowania Skutków Klęsk Żywiołowych oraz Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach o możliwościach zagospodarowania gleb słabszej jakości z terenu powiatów: koneckiego, kieleckiego, skarżyskiego i starachowickiego. W obradach uczestniczyli Tadeusz Kowalczyk, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Edyta Marcinkowska, zastępca dyrektora Departamentu Obszarów Wiejskich i Środowiska UMWŚ

Wyświetlane od 1510 - 1520 z 1687