Img 8575

Kapituła 11. edycji Świętokrzyskiej Victorii powołana

Rozpoczęło się nadsyłanie zgłoszeń do XI edycji nagrody Świętokrzyska Victoria, przyznawanej przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego dla najbardziej aktywnych samorządów, przedsiębiorców i osób z naszego regionu. Dziś wyłoniona została 15-osobowa kapituła, która zdecyduje, do kogo trafią te prestiżowe nagrody.

Nagroda Świętokrzyska Victoria została ustanowiona Uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 września 2008 roku. Jej ideą jest promowanie najbardziej aktywnych świętokrzyskich samorządów, przedsiębiorstw i osób – społeczników, działających na rzecz swoich środowisk. Nagroda przyczynia się jednocześnie do integracji tych środowisk i pozytywnie wpływa na ich wzajemne relacje. Statuetki Świętokrzyskiej Victorii otrzymują te podmioty, które poprzez swoją działalność podnoszą znaczenie Województwa Świętokrzyskiego.

Celem Nagrody jest również wspieranie prorozwojowych inicjatyw osób fizycznych i prawnych działających na terenie naszego regionu oraz promocja dobrych praktyk w zakresie zarządzania i kreowania rozwoju regionu.

Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach:

 • „Samorządność” (dla gmin i powiatów),
 • „Osobowość” dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, społeczników, regionalistów, itp.,
 • „Przedsiębiorczość”.

Tegoroczna edycja będzie już 11. w historii nagrody. Dziś odbyło się posiedzenie, którego celem był wybór Kapituły tegorocznej edycji.

– Dziękuję, że przyjęliście państwo zaproszenie do tego grona. Doskonale wiecie, jaka jest idea tej nagrody, mającej już 11-letnią tradycję. Wpisała się ona w działania samorządu województwa świętokrzyskiego i jest dobrze odbierana wśród tych, do których jest kierowana. Nagradzamy tych, którzy promują nasz region w biznesie, działając w sposób innowacyjny – mówił, rozpoczynając posiedzenie i witając przybyłych gości, marszałek województwa świętokrzyskiego, Andrzej Bętkowski.

Uczestniczył w nim również członek Zarządu Województwa, Mariusz Gosek. Następnie wręczył on nominacje nowym członkom Kapituły.

W jej skład weszli:

 1. Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Przewodniczący Kapituły;
 2. Andrzej Pruś, Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – Zastępca Przewodniczącego Kapituły;
 3. Bernard Antos, Sekretarz Województwa – Sekretarz Kapituły;
 4. Bertus Servaas, Prezes Zarządu VIVE Textile Recycling – laureat IX edycji;
 5. Paweł Faryna, Starosta Jędrzejowski – laureat IX edycji;
 6. Bogusław Wypychewicz, Prezes Zarządu ZPUE S.A.- laureat IX edycji;
 7. prof. Stanisław Żak – laureat X edycji;
 8. Marek Materek, Prezydent Starachowic – laureat X edycji;
 9. Ryszard Pizior, Prezes Zarządu OSM we Włoszczowie – laureat X edycji;
 10. prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński, Rektor Politechniki Świętokrzyskiej;
 11. Jan Nowak, Starosta Kazimierski – Przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego;
 12. Marian Buras, Burmistrz Miasta i Gminy Morawica – Przedstawiciel Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego;
 13. ks. dr Stanisław Słowik, Dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej;
 14. Marcin Perz, Prezes Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice;
 15. Maciej Gawin, przedstawiciel Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Nadsyłanie wniosków we wszystkich kategoriach potrwa do 6 lutego.

Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła przyzna po pięć nominacji w każdej kategorii, następnie wyłoni laureatów jedenastej edycji „Świętokrzyskiej Victorii”. Uroczysta gala, podczas, której ogłoszone zostaną wyniki odbędzie się 5 marca 2019 r. w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach.

Galeria zdjęć

Lokalizacja