Kapituła 11. edycji Świętokrzyskiej Victorii powołana

Kapituła 11. edycji Świętokrzyskiej Victorii powołana

Rozpoczęło się nadsyłanie zgłoszeń do XI edycji nagrody Świętokrzyska Victoria, przyznawanej przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego dla najbardziej aktywnych samorządów, przedsiębiorców i osób z naszego regionu. Dziś wyłoniona została 15-osobowa kapituła, która zdecyduje, do kogo trafią te prestiżowe nagrody.

Nagroda Świętokrzyska Victoria została ustanowiona Uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 września 2008 roku. Jej ideą jest promowanie najbardziej aktywnych świętokrzyskich samorządów, przedsiębiorstw i osób – społeczników, działających na rzecz swoich środowisk. Nagroda przyczynia się jednocześnie do integracji tych środowisk
i pozytywnie wpływa na ich wzajemne relacje. Statuetki Świętokrzyskiej Victorii otrzymują te podmioty, które poprzez swoją działalność podnoszą znaczenie Województwa Świętokrzyskiego.

Celem Nagrody jest również wspieranie prorozwojowych inicjatyw osób fizycznych i prawnych działających na terenie naszego regionu oraz promocja dobrych praktyk w zakresie zarządzania i kreowania rozwoju regionu.
Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: „Samorządność” (dla gmin i powiatów), „Osobowość” dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, społeczników, regionalistów, itp.), i „Przedsiębiorczość”.

Tegoroczna edycja będzie już 11. w historii nagrody. Dziś odbyło się posiedzenie, którego celem był wybór Kapituły tegorocznej edycji.

– Dziękuję, że przyjęliście państwo zaproszenie do tego grona. Doskonale wiecie, jaka jest idea tej nagrody, mającej już 11-letnią tradycję. Wpisała się ona w działania samorządu województwa świętokrzyskiego i jest dobrze odbierana wśród tych, do których jest kierowana. Nagradzamy tych, którzy promują nasz region w biznesie, działając w sposób innowacyjny – mówił, rozpoczynając posiedzenie i witając przybyłych gości, marszałek województwa świętokrzyskiego, Andrzej Bętkowski. Uczestniczył w nim również członek Zarządu Województwa, Mariusz Gosek.

Następnie wręczył on nominacje nowym członkom Kapituły. W jej skład weszli:
1. Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Przewodniczący Kapituły;
2. Andrzej Pruś, Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – Zastępca Przewodniczącego Kapituły;
3. Bernard Antos, Sekretarz Województwa – Sekretarz Kapituły;
4. Bertus Servaas, Prezes Zarządu VIVE Textile Recycling – laureat IX edycji;
5. Paweł Faryna, Starosta Jędrzejowski – laureat IX edycji;
6. Bogusław Wypychewicz, Prezes Zarządu ZPUE S.A.- laureat IX edycji;
7. prof. Stanisław Żak – laureat X edycji;
8. Marek Materek, Prezydent Starachowic – laureat X edycji;
9. Ryszard Pizior, Prezes Zarządu OSM we Włoszczowie – laureat X edycji;
10. prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński, Rektor Politechniki Świętokrzyskiej;
11. Jan Nowak, Starosta Kazimierski – Przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego;
12. Marian Buras, Burmistrz Miasta i Gminy Morawica – Przedstawiciel Związku Miast
i Gmin Regionu Świętokrzyskiego;
13. ks. dr Stanisław Słowik, Dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej;
14. Marcin Perz, Prezes Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice;
15. Maciej Gawin, przedstawiciel Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Nadsyłanie wniosków we wszystkich kategoriach potrwa do 6 lutego. Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła przyzna po pięć nominacji w każdej kategorii, następnie wyłoni laureatów jedenastej edycji „Świętokrzyskiej Victorii”. Uroczysta gala, podczas, której ogłoszone zostaną wyniki odbędzie się 5 marca 2019 r. w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach.

Galeria zdjęć

Lokalizacja