Patriotycznie w szkole i przedszkolu

Patriotycznie w szkole i przedszkolu

Do 15 stycznia br. szkoły i przedszkola mogą się zgłaszać do kolejnych edycji konkursów “Przedszkole młodych patriotów”, “Szkoła młodych patriotów” oraz “Szkoła dla niepodległej”, przygotowanych w ramach realizacji polityki oświatowej państwa w bieżącym roku szkolnym w obszarze kształtowania postaw społecznikowskich uczniów.

Inicjatywy te wpisują się w hasło “Niepodległa”, które przyświeca edukacji w roku szkolnym 2018/2019. Ich głównym celem jest krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego, a także przypomnienie roli jaka odgrywa szkoła w rolę w wychowaniu młodego człowieka.

“Szkoła młodych patriotów” to przedsięwzięcie skierowane do szkół, które przystąpią do niego i wykonają zadania przewidziane w regulaminie m.in.: zorganizowanie konkursu plastycznego, recytatorskiego związanych z rocznicą odzyskania niepodległości, poczuciem odpowiedzialności i miłością do ojczyzny. Konkurs przeprowadzony zostanie od 1 lutego do 30 czerwca br. Dla placówek edukacyjnych, które wykonają 7 z 9 regulaminowych zadań i zbiorą przynajmniej 80 proc. punktów, przewidziano dyplomy.

Po raz jedenasty ruszy inicjatywa “Przedszkole młodych patriotów” adresowana do wychowawców, dyrektorów przedszkoli oraz przedszkolaków. Między 1 lutego a 30 czerwca 2019 roku zgłoszone przedszkola będą wykonywać zadania oceniane punktowo przez jury. Najlepsi, którzy zdobędą więcej niż 80 proc. przewidzianej puli punktów, otrzymają dyplom „Przedszkole młodych patriotów”.

Ostatni projekt polecany jest szkołom uczestniczącym w konkursie “Szkoła młodych patriotów”. Celem, drugiego stopnia tego przedsięwzięcia, jest wskazanie, jak istotną rolę w wychowaniu w wolność, godności, solidarności oraz kształtowaniu postaw patriotycznych młodego człowieka odgrywa szkoła.

Termin zgłaszania udziału we wszystkich konkursach upływa 15 stycznia tego roku.

Szczegółowe regulaminy oraz niezbędne formularze można znaleźć na stronie internetowej http://szkola-patriotow.pl

Lokalizacja