Aktualności Sejmiku

Obradowała Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Obradowała Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Pod przewodnictwem Wojciecha Borzęckiego obradowała Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni zapoznali się m.in. z informacjami na temat funkcjonowania Komisji Gminnych ds. Szacowania Skutków Klęsk Żywiołowych oraz Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach o możliwościach zagospodarowania gleb słabszej jakości z terenu powiatów: koneckiego, kieleckiego, skarżyskiego i starachowickiego. W obradach uczestniczyli Tadeusz Kowalczyk, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Edyta Marcinkowska, zastępca dyrektora Departamentu Obszarów Wiejskich i Środowiska UMWŚ

Jubileuszowa edycja plebiscytu “Świętokrzyski Anioł Dobroci”

Jubileuszowa edycja plebiscytu “Świętokrzyski Anioł Dobroci”

Podczas 10. jubileuszowej edycji plebiscytu „Świętokrzyski Anioł Dobroci” w środę, 22 października Samorząd Województwa Świętokrzyskiego uhonorował tych, którzy bezinteresownie wspierają potrzebujących. Statuetkę anioła z rąk przewodniczącego Sejmiku Tadeusza Kowalczyka oraz wicemarszałka Grzegorza Świercza otrzymała Elżbieta Soberka,  kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Starachowicach. Podczas uroczystości w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach przypomniano laureatów poprzednich edycji. W gali wzięły udział również: radna Sejmiku Jolanta Rybczyk oraz dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  Barbara Jakacka-Green.

Podziękowali nauczycielom za trudną pracę

Podziękowali nauczycielom za trudną pracę

Uroczyste wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się w Centrum Nauki im. Leonarda da Vinci w Podzamczu koło Chęcin. Uczestniczyli w nich Tadeusz Kowalczyk, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Grzegorz Świercz, wicemarszałek województwa, członkowie Zarządu Województwa Piotr Żołądek i Jan Maćkowiak, Małgorzata Muzoł, Świętokrzyski Kurator Oświaty oraz radna Sejmiku, a także Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Unijne dofinansowanie budowy Centrum Rehabilitacji i Sportu UJK stało się faktem

Unijne dofinansowanie budowy Centrum Rehabilitacji i Sportu UJK stało się faktem

Błyskawiczne realizowana jest budowa Centrum Rehabilitacji i Sportu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Na obiekcie zawieszono już symboliczną wiechę. Adam Jarubas marszałek województwa świętokrzyskiego i profesor Jacek Semaniak rektor UJK, podpisali też umowę na dofinansowanie inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. W uroczystości uczestniczyli również: radna Sejmiku Marzena Marczewska, Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Irena Sochacka, dyrektor Departamentu Wdrażania EFRR i Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego.

Świętokrzyskie w Brukseli

Świętokrzyskie w Brukseli

6 października 2014 r. w Brukseli odbyło się Zgromadzenie Ogólne Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem członków polskiej delegacji do Komitetu Regionów. W wydarzeniu udział wzięli również przedstawiciele Województwa Świętokrzyskiego do Komitetu Regionów oraz ZWRP: Marszałek Adam Jarubas, Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Tadeusz Kowalczyk, wiceprzewodniczący Sejmiku Marcin Ożóg oraz radny Sejmiku Krzysztof Dziekan.

Z prac Sejmiku i Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Z prac Sejmiku i Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

W Brukseli odbywają się trzy ważne wydarzenia: 108. Sesja Plenarna Komitetu Regionów, Obrady Plenarne XXVIII Zgromadzenia Ogólnego ZWRP oraz „12th European Week of Regions and Cities– OPEN DAYS” – Europejski Tydzień Regionów i Miast. W spotkaniach biorą udział Tadeusz Kowalczyk, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, wiceprzewodniczący Sejmiku Marcin Ożóg, radny Sejmiku Krzysztof Dziekan oraz marszałek Adam Jarubas.

Gaudeamus w UJK!

Gaudeamus w UJK!

Uniwersytet Jana Kochanowskiego przyjął w poczet braci studenckiej nowych żaków. Podczas inauguracji nowego roku akademickiego marszałek Adam Jarubas zachęcał studentów, żeby studia wyższe potraktowali nie tylko jako osobistą szansę ale też szansę wzmocnienia potencjału regionu. W uroczystości uczestniczyli także wicemarszałek Grzegorz Świercz, radne Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – Marzena Marczewska, Agnieszka Buras i Małgorzata Muzoł, Świętokrzyski Kurator Oświaty oraz Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.

Ślubowanie uczniów klas mundurowych ZDZ

Ślubowanie uczniów klas mundurowych ZDZ

Około 400 uczniów klas mundurowych Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego z województwa świętokrzyskiego, a także mazowieckiego i małopolskiego, 26 września br. złożyło ślubowanie.  Gośćmi uroczystości na Placu Wolności w Kielcach zorganizowanej zgodnie z ceremoniałem wojskowym byli Arkadiusz Bąk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki oraz radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Grzegorz Gałuszka.

Wyświetlane od 2100 - 2110 z 2269