Aktualności Sejmiku

O promocji turystycznej regionu podczas posiedzenia Komisji

O promocji turystycznej regionu podczas posiedzenia Komisji

Pod przewodnictwem Grzegorza Gałuszki obradowała Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni zapoznali się m.in. z informacją o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2013-2028 oraz z przebiegu wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2013 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu Województwa: Kazimierz Kotowski i Jan Maćkowiak, Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Andrzej Sztokfisz, zastępca dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego i Aleksandra Woźniak, kierownik Biura Innowacji Urzędu Marszałkowskiego.

Nowy SOR oraz wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę szpitala dziecięcego

Nowy SOR oraz wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę szpitala dziecięcego

Jedna inwestycja się zakończyła, druga oficjalnie rozpoczęła. Przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach uroczyście otwarto nowy Szpitalny Oddział Ratunkowy. W obecności przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, parlamentarzystów, władz województwa i miasta wmurowano także kamień węgielny pod budowę oddziałów dziecięcych na Czarnowie. – Możemy dzisiaj mówić, że dopełniamy świętokrzyskie miasteczko zdrowia – podkreślał marszałek Adam Jarubas. W uroczystości uczestniczyli także: Tadeusz Kowalczyk przewodniczący Sejmiku, wiceprzewodniczący Sejmiku Włodzimierz Stępień, wicemarszałek Grzegorz Świercz, Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa oraz radni wojewódzcy: Maria Adamczyk, Jolanta Rybczyk, Grzegorz Gałuszka i Józef Grabowski.

O wykorzystanych szansach i nowej perspektywie na konferencji podsumowującej RPO WŚ

O wykorzystanych szansach i nowej perspektywie na konferencji podsumowującej RPO WŚ

– Siedem lat bardzo szybko minęło. Dziś podsumowujemy i dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju naszego województwa, tak skutecznie wydatkując środki unijne. To znakomity dowód zaradności mieszkańców regionu. Z nadzieją patrzymy w przyszłą perspektywę finansową. Oczekiwanie na kolejne inwestycje jest duże, bo też ciągle duże są potrzeby – mówił marszałek Adam Jarubas, podczas konferencji podsumowującej realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Konferencja odbyła się w budynku Filharmonii Świętokrzyskiej, który sam jest fantastycznym przykładem wykorzystania środków unijnych. W spotkaniu uczestniczyli również wicemarszałek Grzegorz Świercz i członkowie Zarządu Województwa – Jan Maćkowiak, Kazimierz Kotowski i Piotr Żołądek, wiceprzewodniczący Sejmiku Włodzimierz Stępień oraz radni Sejmiku – Ryszard Nosowicz i Józef Grabowski.

Życzenia, gratulacje i odznaczenia dla świętokrzyskich pedagogów

Życzenia, gratulacje i odznaczenia dla świętokrzyskich pedagogów

W Filharmonii Świętokrzyskiej odbyła się wojewódzka uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości, w której wzięli udział przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Tadeusz Kowalczyk, marszałek Adam Jarubas, wicemarszałek Grzegorz Świercz, członek Zarządu Województwa  Kazimierz Kotowski i Świętokrzyski Kurator Oświaty Małgorzata Muzoł, jednocześnie radna Sejmiku nagrodzono kilkudziesięciu nauczycieli z naszego regionu.

Politechnika zainaugurowała nowy rok akademicki

Politechnika zainaugurowała nowy rok akademicki

Nowy rok akademicki  2013/2014 zainaugurowali studenci Politechniki Świętokrzyskiej. Gośćmi uroczystości byli: marszałek Adam Jarubas, Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa, wiceprzewodniczący Sejmiku Włodzimierz Stępień i Bernard Antos, Sekretarz Województwa, zaś gościem honorowym minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska, która wygłosiła prezentację na temat „Finansowania badań naukowych z wykorzystaniem środków finansowych UE w perspektywie 2014-2020”.

Z prac Sejmiku i Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

W Brukseli odbędzie się XXVI Zgromadzenie Ogólne Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Jednym z głównych tematów posiedzenia będzie budżet UE na lata 2014-2020, a gośćmi będą m.in. Janusz Lewandowski – Komisarz Unii Europejskiej ds. budżetu i programowania finansowego, Danuta Hübner, Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego. Województwo świętokrzyskie podczas obrad reprezentować będą Tadeusz Kowalczyk – przewodniczący Sejmiku, Marcin Ożóg – wiceprzewodniczący Sejmiku oraz Krzysztof Dziekan – radny województwa świętokrzyskiego.

Wyświetlane od 2100 - 2110 z 2141