Aktualności Sejmiku

Zgoda dla ŚCO na wynajem pomieszczeń

Zgoda dla ŚCO na wynajem pomieszczeń

Radni Sejmiku wyrazili zgodę dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na wynajęcie na okres 3 lat powierzchni lecznicy firmie zewnętrznej wyłonionej w postępowaniu przetargowym, która zajmować się będzie żywieniem pacjentów i usługami związanymi z utrzymaniem czystości. – Uchwała umożliwi dyrekcji ŚCO realizację programu restrukturyzacji mającego na celu ograniczenie kosztów i obniżenia strat związanych z funkcjonowaniem placówki – mówiła Jolanta Rybczyk, przewodnicząca Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny.

Zaktualizowana „Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020” przyjęta

Zaktualizowana „Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020” przyjęta

Koncentracja na poprawie infrastruktury regionalnej oraz kluczowych gałęziach i branżach dla rozwoju gospodarczego regionu, budowa kapitału ludzkiego i bazy dla innowacyjnej gospodarki, zwiększenie roli ośrodków miejskich w stymulowaniu rozwoju gospodarczego regionu, koncentracja na rozwoju obszarów wiejskich oraz ekologicznych aspektach rozwoju regionu – to sześć podstawowych celów strategicznych zawartych w zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020. Radni  podczas XXXIII sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Strategii.

Wyświetlane od 2250 - 2260 z 2272