Aktualności Sejmiku

O ochronie środowiska i adaptacji do zmian klimatu podczas XXXV sesji Sejmiku

O ochronie środowiska i adaptacji do zmian klimatu podczas XXXV sesji Sejmiku

Sprawy związane z ochroną środowiska i adaptacją do zmian klimatu zdominowały XXXV sesję Sejmiku Województwa  Świętokrzyskiego. – Temat ma ogromne, strategiczne znaczenie dla regionu ze względu na niezaprzeczalne walory przyrodnicze, ich duży potencjał, bazę surowcową i zróżnicowane rolnictwo, w tym rolnictwo ekologiczne, które tu występują  – mówi Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – Nasze konsekwentne działania proekologiczne przynoszą wymierne efekty, również dzięki nowoczesnym instrumentom finansowym, które w nowej perspektywie mamy okazję właśnie kreować.

Nagrodzono najciekawsze przedsięwzięcia gospodarcze

Nagrodzono najciekawsze przedsięwzięcia gospodarcze

Podczas XXXV Sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego wicemarszałek Grzegorz Świercz, członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek oraz przewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk pamiątkowymi grawertonami uhonorowali laureatów i wyróżnionych w XIII edycji konkursu „Sposób na Sukces”. Przedsięwzięcie promuje aktywne postawy, dzięki którym powstają nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich.

Radni o placówkach zdrowia

Radni o placówkach zdrowia

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie za I półrocze 2013r. oraz utworzenia przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego jednostki budżetowej pn. „Świętokrzyskie Centrum Cateringowo-Serwisowe” były głównymi tematami Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku. W posiedzeniu uczestniczył wicemarszałek Grzegorz Świercz.

Posiedzenie Komisji Edukacji Kultury i Sportu

Posiedzenie Komisji Edukacji Kultury i Sportu

Pod przewodnictwem Marzeny Marczewskiej obradowała Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni zapoznali się z realizacją w 2012 roku programu „Świętokrzyska Akademia Sportu” oraz pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wąchock z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji ogólnopolskiej inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa w 2013 roku. W obradach uczestniczyli dyrektorzy Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego – Jacek Kowalczyk i Małgorzata Kowalińska.

Wyświetlane od 2220 - 2230 z 2249