Aktualności Sejmiku

Radni o współpracy z organizacjami pozarządowymi i środkach na walkę z bezrobociem

Radni o współpracy z organizacjami pozarządowymi i środkach na walkę z bezrobociem

Radni Sejmiku przyjęli przyszłoroczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz ustalili kryteria podziału środków Funduszu Pracy dla powiatów na 2014 rok na finansowanie zadań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Przyjęli również uchwałę w sprawie likwidacji Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach Filia w Skarżysku-Kamiennej, którą z dniem 1 stycznia przejmuje powiat skarżyski.

Świętokrzyski LZS podsumował rok

Świętokrzyski LZS podsumował rok

W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyło się tradycyjne podsumowanie roku Świętokrzyskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych. Nagrodzono zawodników, którzy zdobywali laury w mijającym roku oraz ich trenerów. Spotkanie było też okazją do życzeń świątecznych i noworocznych. W uroczystości uczestniczyli Tadeusz Kowalczyk, przewodniczący Sejmiku i Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Pod przewodnictwem Wojciecha Borzęckiego obradowała Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni pozytywnie zaopiniowali raport z realizacji „Programu małej retencji dla województwa świętokrzyskiego w latach 2011 – 2012”, a także zapoznali się z informacją o sytuacji nasiennej w rolnictwie w województwie świętokrzyskim w 2013 roku.

Wspólne kolędowanie na kieleckim Rynku

Wspólne kolędowanie na kieleckim Rynku

Samorządowcy, aktorzy, przedstawiciele kuratorium oświaty, straży pożarnej, Wojewódzkiego Domu Kultury, Wodociągów Kieleckich,  Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej oraz politycy zaśpiewali z “Gazetą” na kieleckim Rynku. We wspólnym kolędowaniu uczestniczyli przewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk, Bernard Antos, Sekretarz Województwa, Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Agnieszka Piwnik-Piecyk, zastępca dyrektora Kancelarii Zarządu w Urzędzie Marszałkowskim. Podczas spotkania harcerze przekazali Betlejemskie Światło Pokoju władzom województwa.

Obradowała Komisja Zdrowia Polityki Społecznej i Spraw Rodziny

Obradowała Komisja Zdrowia Polityki Społecznej i Spraw Rodziny

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2014-2028 oraz budżetu województwa świętokrzyskiego na 2014 r., a także projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji przyszłorocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Obradom przewodniczyła Jolanta Rybczyk.

Wyświetlane od 2180 - 2190 z 2259