Aktualności Sejmiku

Targi AGROTECH – innowacyjnie dla rolnictwa

Targi AGROTECH – innowacyjnie dla rolnictwa

Najnowocześniejszy sprzęt i maszyny rolnicze prezentowane są w Kielcach w dniach 7-9 marca podczas XX Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH. W uroczystym otwarciu wystawy uczestniczyli przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Tadeusz Kowalczyk oraz wiceprzewodniczący Józef Grabowski, marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas oraz członkowie Zarządu Województwa Jan Maćkowiak i Piotr Żołądek.

O Strategii Badań i Innowacyjności oraz kontrolach w zakładach opieki zdrowotnej podczas Komisji

O Strategii Badań i Innowacyjności oraz kontrolach w zakładach opieki zdrowotnej podczas Komisji

Pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Badań i Innowacyjności (RIS3). Od absorpcji do rezultatów – jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020+” oraz sprawozdanie z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w 2013 r. w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej – to tematy poruszane podczas obrad Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zarządu Województwa: Jan Maćkowiak i Piotr Żołądek.

O współpracy samorządu województwa z przedsiębiorcami

O współpracy samorządu województwa z przedsiębiorcami

Współpracy samorządu województwa z przedsiębiorcami poświęcone było spotkanie przedstawicieli Sejmiku i Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z reprezentantami podmiotów gospodarczych zrzeszonych w Forum Gospodarczym Województwa Świętokrzyskiego. Uczestniczyli w nim Tadeusz Kowalczyk, przewodniczący Sejmiku, marszałek Adam Jarubas i członkowie Zarządu Województwa – Kazimierz Kotowski, Jan Maćkowiak i Piotr Żołądek.

Wyświetlane od 2160 - 2170 z 2259