Aktualności Sejmiku

Wspólne kolędowanie na kieleckim Rynku

Wspólne kolędowanie na kieleckim Rynku

Samorządowcy, aktorzy, przedstawiciele kuratorium oświaty, straży pożarnej, Wojewódzkiego Domu Kultury, Wodociągów Kieleckich,  Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej oraz politycy zaśpiewali z “Gazetą” na kieleckim Rynku. We wspólnym kolędowaniu uczestniczyli przewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk, Bernard Antos, Sekretarz Województwa, Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Agnieszka Piwnik-Piecyk, zastępca dyrektora Kancelarii Zarządu w Urzędzie Marszałkowskim. Podczas spotkania harcerze przekazali Betlejemskie Światło Pokoju władzom województwa.

Obradowała Komisja Zdrowia Polityki Społecznej i Spraw Rodziny

Obradowała Komisja Zdrowia Polityki Społecznej i Spraw Rodziny

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2014-2028 oraz budżetu województwa świętokrzyskiego na 2014 r., a także projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji przyszłorocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Obradom przewodniczyła Jolanta Rybczyk.

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu o przyszłorocznych finansach i skarżyskiej filii PBW

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu o przyszłorocznych finansach i skarżyskiej filii PBW

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji przyszłorocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji skarżyskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, a także zaopiniowanie projektu budżetu województwa świętokrzyskiego na 2014 rok – to najważniejsze punkty posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, które odbyło się w poniedziałek, 16 grudnia. Obradom przewodniczyła Marzena Marczewska, uczestniczyli w nich również dyrektorzy placówek kultury, których organem założycielskim jest samorząd województwa świętokrzyskiego.

Droga jak nowa!

Droga jak nowa!

W Kazimierzy Wielkiej Tadeusz Kowalczyk, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, marszałek Adam Jarubas oraz członkowie Zarządu Województwa: Kazimierz Kotowski, Jan Maćkowiak wzięli udział w uroczystym otwarciu drogi wojewódzkiej nr 776 zmodernizowanej w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska Zdroju wraz z remontem mostu na rzece Nidzie w Wiślicy” projektu unijnego – „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska Zdroju wraz z rozbudową drogi woj. 973 (obwodnica Buska Zdroju) i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 768 w Działoszycach”.

Obradował 6. Sejmik Młodzieżowy Województwa Świętokrzyskiego

Obradował 6. Sejmik Młodzieżowy Województwa Świętokrzyskiego

Przy udziale kilkuset uczniów ze świętokrzyskich gimnazjów, którzy na jeden dzień zamienili się w młodych radnych, odbył się 6. Sejmik Młodzieżowy Województwa Świętokrzyskiego. Tym razem przyświecało mu hasło: “I Ty możesz zostać Einsteinem. I Ty możesz Być jak Messi”. Przy okazji Mikołajek nie zabrakło tematów ważnych, takich jak wybory dróg życiowych oraz konkursów i zabaw. Gośćmi specjalnymi Sejmiku byli przewodniczący tego “dorosłego” Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Tadeusz Kowalczyk, marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas oraz gwiazdy sportu – Karol Bielecki i Przemysław Trytko.

Wyświetlane od 2190 - 2200 z 2262