Aktualności Sejmiku

Posiedzenie Komisji Edukacji Kultury i Sportu

Posiedzenie Komisji Edukacji Kultury i Sportu

Pod przewodnictwem Marzeny Marczewskiej obradowała Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni zapoznali się z realizacją w 2012 roku programu „Świętokrzyska Akademia Sportu” oraz pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wąchock z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji ogólnopolskiej inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa w 2013 roku. W obradach uczestniczyli dyrektorzy Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego – Jacek Kowalczyk i Małgorzata Kowalińska.

Wyświetlane od 2200 - 2210 z 2225