Petycje

Aktualny wykaz petycji, rozpatrywanych przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego, dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.