Aktualności Zarządu

VII Hubertus Świętokrzyski przyciągnął do Tokarni tłumy

VII Hubertus Świętokrzyski przyciągnął do Tokarni tłumy

Tradycyjna pogoń za lisem, pokaz umiejętności ptaków drapieżnych, doskonała kuchnia myśliwska, kiermasz rękodzieła ludowego, a nawet… pokaz mody łowieckiej. Kilka tysięcy osób wzięło udział w VII „Hubertusie Świętokrzyskim” zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu, Zarząd Okręgu Świętokrzyskiego PZŁ oraz Muzeum Wsi Kieleckiej w skansenie w Tokarni. W uroczystości wzięli udział członkowie Zarządu Województwa  Jan Maćkowiak i Piotr Żołądek, radny Sejmiku Grzegorz Gałuszka, wiceminister Obrony Narodowej Beata Oczkowicz, dyrektorzy departamentów Urzędu Marszałkowskiego i parlamentarzyści. Impreza odbywała się pod patronatem Adama Jarubasa, marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

O tolerancji i otwartości na odmienność kulturową

O tolerancji i otwartości na odmienność kulturową

“Wyzwania XXI wieku – odpowiedzialność, szacunek i współpraca” to tytuł konferencji skierowanej do dyrektorów, pedagogów, nauczycieli historii, wos, języka polskiego, religii, etyki, języka angielskiego i bibliotekarzy wszystkich typów szkół. Organizatorem spotkania, które odbyło się w Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach, było Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W spotkaniu uczestniczył Grzegorz Świercz, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego.

Nagrodzono najlepsze praktyki

Nagrodzono najlepsze praktyki

27 września podczas uroczystości 8. urodzin Fundacji Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa w Filharmonii Świętokrzyskiej poznaliśmy zwycięzcę pierwszej edycji konkursu „Nowa Przestrzeń. Najlepsza praktyka województwa świętokrzyskiego w zakresie społecznej aktywizacji młodzieży”. Nagrody w konkursie wręczyli Wiceminister Obrony Narodowej Beata Oczkowicz oraz  Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas.

Z prac Zarządu Województwa

Z prac Zarządu Województwa

W Urzędzie Marszałkowskim marszałek Adam Jarubas, wicemarszałek Grzegorz Świercz oraz członkowie Zarządu – Kazimierz Kotowski i Jan Maćkowiak wzięli udział w spotkaniu z ekspertami z Banku Światowego, z którymi rozmawiali na temat zdefiniowana „inteligentnych specjalizacji” regionu (konkretnych, charakterystycznych dla Świętokrzyskiego dziedzin gospodarki na których należy oprzeć rozwój gospodarczy województwa) i włączenia ich do tworzonej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego.

Z prac Zarządu Województwa

Marszałek Adam Jarubas przebywał z wizytą w Skarżysku – Kamiennej. Rano spotkał się z pracownikami Niepublicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kościelnej. Następnie odwiedził Przedszkole Samorządowe oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica i Bibliotece Miejskiej w Skarżysku – Kamiennej wziął udział w debacie z udziałem młodzieży pn. „Młodzi we współczesnym świecie” – poświęconej systemowi edukacji i rynkowi pracy.

“Świętokrzyska platforma współpracy zagranicznej” – II spotkanie konsultacyjne

“Świętokrzyska platforma współpracy zagranicznej” – II spotkanie konsultacyjne

„Komunikacja i dialog siłą rozwoju” to temat II spotkania konsultacyjnego w ramach projektu pn. „Świętokrzyska platforma współpracy zagranicznej”, które odbyło się w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach. W spotkaniu z udziałem przedstawicieli samorządów, uczelni wyższych, jednostek otoczenia biznesu, organizacji pozarządowych i lokalnych grup działania, wzięli udział wicemarszałek Grzegorz Świercz oraz Ewa Kapel-Śniowska, zastępca dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.

Wyświetlane od 4570 - 4580 z 4706