Aktualności Zarządu

O aktywności społecznej mieszkańców Świętokrzyskiego

O aktywności społecznej mieszkańców Świętokrzyskiego

„Aktywność społeczna mieszkańców województwa świętokrzyskiego” – to tytuł konferencji zorganizowanej w ramach obchodów Europejskiego Roku Obywatelskiego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. W konferencji, która odbyła się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach uczestniczyli marszałek Adam Jarubas, dyrektor ROPS UM Barbara Jakacka – Green, a także parlamentarzyści, przedstawiciele środowisk naukowych oraz praktycy na co dzień organizujący pomoc dla osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wręczono “Talenty Świętokrzyskie”

Wręczono “Talenty Świętokrzyskie”

Młodzi naukowcy, laureaci krajowych i międzynarodowych konkursów m.in. w dziedzinie matematyki, ekologii i języków obcych, wybitnie uzdolnieni muzycy, tancerze, wynalazcy. W piątek, podczas uroczystej gali zorganizowanej w Filharmonii Świętokrzyskiej, nagrodami i wyróżnieniami „Talentów Świętokrzyskich” uhonorowano najbardziej utalentowane dzieci i młodzież z terenu województwa. W uroczystości wzięli udział przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Tadeusz Kowalczyk, marszałek Adam Jarubas, członkowie Zarządu Województwa Piotr Żołądek i Jan Maćkowiak, przewodniczący Komisji Strategii Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Grzegorz Gałuszka oraz reprezentujący Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Zbigniew Wojciechowski, zastępca dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Z prac Zarządu Województwa

„Małe Ojczyzny w Górach Świętokrzyskich” pod takim tytułem w Kielcach odbywa się dwudniowa impreza o charakterze edukacyjno – artystycznym. Organizatorami tego wydarzenia są: Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Rada Programowa Oddziału TVP w Kielcach. O godz. 12.00 w Filharmonii Świętokrzyskiej odbędzie się konferencja „Telewizja w regionie – filmowy głos społeczności lokalnej”, w której weźmie udział marszałek Adam Jarubas.

„Telewizja w regionie – filmowy głos społeczności lokalnej”

„Telewizja w regionie – filmowy głos społeczności lokalnej”

W ramach imprezy „Małe Ojczyzny w Górach Świętokrzyskich” w piątek, 25 października w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach odbyła się konferencja „Telewizja w regionie – filmowy głos społeczności lokalnej”. W spotkaniu wzięli udział marszałek województwa Adam Jarubas,  przedstawiciele KRRiT z przewodniczącym Janem Dworakiem, prezes TVP Juliusz Braun oraz przedstawiciele Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej, środowiska akademickiego, działacze kultury i twórcy filmowi.

Wyświetlane od 4530 - 4540 z 4706