Aktualności Zarządu

Nowy dyrektor powołany

Nowy dyrektor powołany

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego powołał dziś Andrzeja Domańskiego na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Andrzej Domański, wieloletni wicedyrektor ds. eksploatacyjno-ekonomicznych, a ostatnio pełniący obowiązki szefa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, zwyciężył w konkursie na stanowisko nowego dyrektora tej placówki. Po wypełnieniu 14-dniowego formalnego okresu na składanie odwołań w konkursie, wobec braku skarg, jego kandydatura została dziś przedstawiona do akceptacji Zarządowi Województwa.

Z prac Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

W Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu gościć będą dwaj wybitni naukowcy: prof. Krzysztof Bankiewicz i prof. Mirosław Ząbek. Spotkają się z marszałkiem Adamem Jarubasem, członkiem Zarządu Województwa Agatą Binkowską, dyrektorami podległych samorządowi lecznic oraz przedstawicielami RCNT i Biobanku. Celem tego spotkania jest zainteresowanie prof. Krzysztofa Bankiewicza, neurochirurga z San Francisco (USA), światowego autorytetu naukowego, możliwościami współpracy z Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym, zarówno w sferze realizacji projektów finansowanych ze środków UE, jak i projektów typowo naukowych, finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Sandomierska Konferencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Sandomierska Konferencja Rozwoju Przedsiębiorczości

O szansach na rozwój i nowe inwestycje oraz korzyściach płynących z nowej, unijnej perspektywy finansowej dyskutują dziś przedsiębiorcy i samorządowcy w Sandomierzu, podczas organizowanej po raz pierwszy Sandomierskiej Konferencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W spotkaniu udział bierze Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa oraz Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

Z prac Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa spotka się kierownictwem Muzeum i Rezerwatu Archeologiczno-Przyrodniczego „Krzemionki”. Rozmowy dotyczyć będą planów i kierunków rozwoju instytucji pod kątem możliwości skorzystania z funduszy unijnych w ramach nowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Omówione też zostaną działania związane ze wsparciem muzeum w staraniach o wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Atrakcje w Rakowie. Nowy rynek hucznie otwarty

Atrakcje w Rakowie. Nowy rynek hucznie otwarty

Występy Bractwa Rycerskiego Zamku w Szydłowie, pokaz Teatru Ognia oraz koncert znanych i lubianych „Czerwonych Gitar” – przez dwa dni w Rakowie wieloma atrakcjami oficjalnie otwarto zrewitalizowany rynek.  W uroczystościach wzięli udział: marszałek Adam Jarubas, członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach Jacek Kowalczyk, wiceminister obrony narodowej Beata Oczkowicz.

Polska młodzież z Litwy z wizytą w regionie

Polska młodzież z Litwy z wizytą w regionie

O sportowych pasjach i możliwościach, o turystycznym potencjale województwa świętokrzyskiego, o pielęgnowaniu polskości rozmawiała z członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotrem Żołądkiem polska młodzież z Bezdanowa na Litwie. 20 – osobowej grupie młodzieży, która bierze udział  w sportowych turniejach odbywających się w regionie o miejscach do uprawiania sportu w Świętokrzyskiem oraz o programach wspierających aktywność fizyczną opowiedział dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  Urzędu Marszałkowskiego Jacek Kowalczyk.

Nowa inwestycja w Grupie Azoty Siarkopol

Nowa inwestycja w Grupie Azoty Siarkopol

Instalacja do pastylkowania siarki za 25 milionów złotych – to nowa inwestycja Grupy Azoty, spółki, której domeną jest działalność produkcyjna, usługowa i handlowa w zakresie tworzyw konstrukcyjnych, surowców do ich wytwarzania oraz nawozów mineralnych. W uruchomieniu nowej instalacji wziął udział członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski. Dzięki tej inwestycji Grupa Azoty SIARKOPOL rozpocznie w Osieku wytwarzanie produktu o unikalnych właściwościach.

Wyświetlane od 4490 - 4500 z 5566